Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna är alltid viktiga i alla typer av verksamheter och organisationer. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljöarbetet bedrivas systematiskt. Detta kräver att arbetsgivaren formulerar mål- och policydokument, utför riskanalyser av arbetsmiljön, upprättar planer för arbetsmiljöarbetets konkreta bedrivande och organiserar delegering.

Alla chefer har ett arbetsmiljöansvar. Detta ansvar är ytterst ett straffansvar.

Vi på HR Senior kan erbjuda rådgivning, konsultinsatser och operativt stöd beträffande såväl det systematiska arbetsmiljöarbetet som i enskilda arbetsmiljöfrågor och vid lösande av specifika arbetsmiljöproblem.

För mer information eller bokning kontakta oss på 08 – 611 11 19 eller info@hrsenior.se.