Personaljuridik (29:e upplagan)

Personaljuridik (29:e upplagan)

899 kr

Detta är den tjugonionde upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet “personaljuridik” som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I Personaljuridik 29:e upplagan, som utkommer trettiosju år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.
Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen anställningsavtal – anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö.

Boken har också tillförts ett helt nytt kapitel om den nya visselblåsarlagen.

Författare: Tommy Iseskog
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-39-11511-3
Upplaga: 29
Bindning: Hård pärm, inbunden
Sidantal: 1050
Vikt/Gram: 1724

Innehåll:

 • – Kollektivavtal
 • – Föreningsrätt
 • – Anställningsavtal – anställningsskydd
 • – Arbetsmiljö
 • – Facklig förtroendeman
 • – Medbestämmande
 • – Diskriminering
 • – Semester
 • – Föräldraförsäkring
 • – Föräldraledighet
 • – Studieledighet
 • – Föreningsuppdrag i skolan
 • – Svenskundervisning
 • – Närståendevård
 • – Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen
 • – Ledighet för att bedriva näringsverksamhet
 • – Ledighet för att prova annat arbete
 • – Arbetstid
 • – Avgång med pension
 • – Sysselsättning – arbetslöshet
 • – Kvittning i lön
 • – Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar
 • – Arbetsskada – arbetslöshetsförsäkring
 • – Skydd för företagshemligheter
 • – Uthyrning och inhyrning av arbetskraft
 • – Skydd för visselblåsare
 • – Arbetsdomstolen
 • – Arbetsrättsliga skadestånd
 • – Arbetsrättens utveckling

Mer information

Vikt 1724 g