Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt

Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt

360 kr

I boken Psykosocial Arbetsmiljö – från en rättslig utgångspunkt beskriver Tommy Iseskog dessa nya regler på ett tydligt, ingående och lättillgängligt sätt. Reglerna handlar främst om ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Boken ger en bred och konkret beskrivning och sätter in de nya reglerna i sitt sammanhang på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt.

Nya krav ställs på att arbetsgivare arbetar systematiskt med såväl fysiska som psykiska och sociala arbetsmiljöfrågor. I boken beskrivs innebörden av arbetsmiljölagens allmänt hållna krav om att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” i syfte att förebygga och hantera ohälsa på det psykosociala området, vad dessa krav innebär i termer av praktiska arbetsuppgifter i det dagliga arbetet och därmed chefens ansvar vid psykisk ohälsa.

Detta är en utmärkt handbok för alla arbetsledare, chefer och alla andra som behöver praktisk kunskap inom detta oerhört viktiga område, där chefens arbetsmiljöansvar, som ytterst är ett straffansvar, står i centrum!

Författare: Tommy Iseskog
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-982940-1-9
Bindning: Mjuk pärm, inbunden
Sidantal: 149
Vikt gram: 240

Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst
BTJ-häfte nr 7, 2016
Lektör: Anders Kjellberg

…”Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, som träder i kraft den 31 mars 2016, kan bedömas fylla ett stort behov. Samma sak gäller arbetsrättsexperten Tommy Iseskogs bok om vad de nya föreskrifterna konkret innebär för arbetsgivarens ansvar att se till att alla chefer och arbetsledare har tillräckliga kunskaper för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Av boken framgår klart hur de nya reglerna tydliggör arbetsgivarens ansvar att förebygga och hantera ohälsa på dessa områden. Även arbetsmiljölagens syfte och kraven den ställer på arbetsgivaren går författaren igenom på ett pedagogiskt genomtänkt sätt. Alla intresserade av arbetsmiljöfrågor kan utan svårighet tillägna sig boken som också återger arbetsmiljölagen och de nya föreskrifterna.”…

Mer information

Vikt 240 g