Dokument och rutingenomgång

Dokument- och rutingenomgång

Dokument- och rutingenomgång – för ökad effektivitet och lönsamhet

Alla arbetsgivare är skyldiga enligt lag (t.ex. diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen) att ha vissa dokument och tillämpa vissa rutiner inom personalområdet. Dessutom behöver alla arbetsgivare en rad rutiner, dokument och riktlinjer för att kunna tillämpa lagstiftningen inom personalområdet på ett effektivt och rationellt sätt. På omstående sida följer en kort sammanställning av nödvändiga och behövda sådana handlingar.

Vi erbjuder (en hel- eller halvdag) då vi går igenom de dokument och rutiner Ni har.

Utifrån detta lämnar vi en skriftlig rapport där vi redovisar vilka åtgärder arbetsgivaren (Ni) måste vidta för att följa lagstiftningen och vad vi därutöver rekommenderar för en god och rationell personalpolitik.

För mer information om dokument- och rutingenomgång eller bokning kontakta oss på 08 – 611 11 19 eller info@hrsenior.se.