Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning

Vi skräddarsyr och genomför interna juridiska företagsutbildningar inom det arbetsrättsliga området.

Ett exempel är vår utbildning i praktisk arbetsrätt. Lars-Olof Svensson, rådgivare i HR-Senior, har under många år genomfört utbildningar för chefer. Lars-Olof beskriver vikten av att chefer är klara över sin roll som arbetsgivare;

“Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare baseras på ett anställningsavtal, som kan beskrivas som ett relationsavtal mellan två parter. Detta avtal reglerar ett antal ömsesidiga skyldigheter och rättigheter. Eftersom den ena parten, arbetsgivaren, är en juridisk person är det arbetstagarens chef som ansvarar för att “vårda” relationen i den dagliga verksamheten. En förutsättning för detta är att han/hon har goda kunskaper om de arbetsrättsliga regelverk som tillämpas på arbetsplatsen.

Det är viktigt att ett företags personalpolitik ger utrymme för varje chef att, utifrån sina behov och förutsättningar, tillämpa och utveckla sina ledaregenskaper, i syfte att få engagerade medarbetare. En chef som känner sig trygg i förvissning om att kunna tillämpa de arbetsrättsliga regelverken, i samverkan med sina medarbetare och deras fackliga organisationer, klarar av detta.”

Andra exempel på företagsanpassad utbildning inom området personaljuridik handlar om uppdateringsutbildningar för “personalare”, individuell chefsutbildning i arbetsrätt för nyutnämnd personalchef, utbildning av chefer i arbetsmiljöansvar och arbetsrätt för ledningsgrupp.

För mer information eller bokning kontakta oss på 08 – 611 11 19 eller info@hrsenior.se.