Förhandlingar

Förhandlingar

De arbetsrättsliga spelreglerna (medbestämmandelagen) kräver att en arbetsgivare före vissa beslut genomför s.k. primära förhandlingar. Med detta uttryck avses att arbetsgivaren är skyldig att ta initiativ till och genomföra förhandlingar med fackliga organisationer före beslut om s.k. viktigare förändringar. Härutöver kan arbetsgivaren vara förhandlingsskyldig om en facklig organisation påkallar förhandling. Naturligtvis ingår förhandling också som en viktig del inför träffande av kollektivavtal.

Våra seniorer har mycket stor erfarenhet av alla typer av förhandlingar inom HR-området. Genom HR-Senior kan arbetsgivare få konkret rådgivning vad beträffar dessa olika förhandlingsskyldigheter, men också hjälp med att genomföra förhandlingar så att medbestämmandelagens regler följs i alla delar. Förhandlingen kan avse ett enda beslut, t.ex. en chefstillsättning, eller en hel process, t.ex. omstrukturering av verksamhet.

För mer information eller bokning kontakta oss på 08 – 611 11 19 eller info@hrsenior.se.