HR-senior

Foto: Jenny Hörberg

HR-Senior

Vi är några av Sveriges absolut skickligaste och mest erfarna personal- och HR-specialister. Våra seniorkonsulter har arbetat som personalchefer, förhandlingschefer eller i HR-specialistfunktioner och har mycket lång erfarenhet och gedigen kompetens. Nu är de HR-Seniorkonsulter. Vi har även samarbete med externa konsulter med lika hög och gedigen kompetens.

Ni kan använda oss som samarbetspartner och rådgivare såväl i övergripande och strukturella frågor, där vi även kan gå in och leda hela processer vid t.ex. omorganisation, som i enskilda ärenden. Våra medarbetare kan också gå in i en viss funktion som t.ex. interimistisk eller partiell personalchef – under en begränsad tid eller vid några tillfällen i månaden – allt efter behov!

För ytterligare information eller bokning kontakta oss på 08 – 611 11 19 eller info@hrsenior.se