Interimistisk personalchef

Interimistisk personalchef

Det händer allt som oftast att en organisation av någon anledning tillfälligt saknar en personalchef. I avvaktan på en omorganisation eller en rekrytering kan HR Senior tillhandahålla en personalchef; en tillfällig lösning som kan avse dager eller månader – ja, helt enkelt den tid som behövs.

En interimistisk personalchef från HR-Senior kan finnas på plats när och i den omfattning som Ni behöver honom eller henne.

För mer information eller bokning kontakta oss på 08 – 611 11 19 eller info@hrsenior.se.