Mentorskap

Mentorskap

Tänk Dig att ha tillgång till erfarenhet om alla typer av personalfrågor och personalärenden! Tänk Dig att ha tillgång till den kunskap som behövs för att hantera alla typer av arbetsrättsliga frågor och klurigheter! Tänk Dig att den erfarenheten och kunskapen finns tillgänglig just när Du behöver den!

Våra seniorer erbjuder ett fullödigt mentorskap inom personalområdet. Du kan få tillgång till en mentor inom Ditt “område” eller en mentor som passar just Dina karriärambitioner.

För mer information eller bokning kontakta oss på 08 – 611 11 19 eller info@hrsenior.se.