Rehabilitering

Rehabilitering

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar. Detta ansvar är en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. För att en arbetsgivare ska kunna fullgöra sitt rehabiliteringsansvar krävs dels att arbetsgivaren arbetar förebyggande, dels att arbetsgivaren vidtar åtgärder i enskilda fall.

HR Senior kan erbjuda rådgivning, konsultationsinsatser och operativt stöd såväl i det förebyggande arbetet med rehabilitering som i samband med arbetsgivarens fullgörande av sitt rehabiliteringsansvar i enskilda fall.

För mer information om rehabilitering eller bokning kontakta oss på 08 – 611 11 19 eller info@hrsenior.se.