Arbetsrättens DomsRegister – ADR

Arbetsrättens DomsRegister – ADR

Tillsammans med vår samarbetspartner Edge HR erbjuder vi en dombank innehållande alla domar från Arbetsdomstolen (från och med 1974) med kommentarer.  Arbetsrättens DomsRegister – ADR, är en webbtjänst som garanterar dig tillgång till nu gällande rättspraxis inom hela arbetsrättsområdet. Samtliga AD-domar är försedda med en utförlig kommentar, skriven av arbetsrättsexperten Tommy Iseskog. I och med att Arbetsdomstolen avkunnar en ny dom, läggs både domen och kommentaren in i tjänsten. Arbetsrättens DomsRegister uppdateras kontinuerligt och är därmed alltid aktuellt. Utgivare är vår samarbetspartner Edge HR.

 

Arbetsrättens DomsRegister ger dig:

  • Alla AD-domar fr.o.m. 1975
  • Lättförståeliga kommentarer till varje AD-dom
  • En systematisk struktur indelad efter ämnesområden
  • En uppdatering varje vecka
  • Mycket bra sökfunktioner
Mer information