Nyhetsbrevet TIAN

Nyhetsbrevet TIAN

Tillsammans med vår samarbetspartner Edge HR erbjuder vi TIAN, Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev. Här informerar och kommenterar Tommy Iseskog alla utredningar, förslag, lagnyheter och intressanta AD-domar inom det arbetsrättsliga området.

Vad erbjuder TIAN dig?

  • Uppdateringar på alla förändringar inom arbetsrätten och arbetsmiljöområdet
  • Information om en eventuell förändring i ett tidigt skede
  • Kontinuerliga utskick, totalt 21 nummer/år
  • Lättförståelig text med en sammanfattning och en kommentar av Tommy Iseskog under varje rubrik

Det finns många fördelar med att abonnera på TIAN både i pappersformat och via Internet. Pappersutskicket är lätt att ta med sig och det kan cirkulera bland dina kollegor. Via Internet får du dessutom ett komplett “arbetsrättsbibliotek”, som gör att du kan söka i allt material i TIAN sedan 1991. Du får allt material samlat på ett och samma ställe. Via Internet får du även länkar mellan alla utkomna nyhetsbrev.

Du kan få TIAN på två sätt:

TIAN internet – som digitalt nyhetsbrev för 3500 kr

TIAN print – nyhetsbrevet i pappersformat för 3500 kr

Både på webben och i tryck för 5000 kronor per år.

Mer information