Företagsbot – en sanktion vid brott i näringsverksamhet

Tommy Iseskog
130 kr
Lägg i varukorgen
Basket
Du måste logga in för att kunna handla.

Reglerna om företagsbot har ändrats radikalt fr.o.m. den 1 juli 2006. Företagsbot är en sanktion med straffande funktion (utan att vara ett straff), som kan påföras en juridisk person.

Lagändringarna innebär att företagsbot kan användas bl.a. vid i praktiken alla typer av arbetsmiljöbrott. Syftet med lagändringarna är främst att företagsbot ska bli ett effektivt komplement till chefens personliga straffansvar vid just arbetsmiljöbrott.

Den praktiska innebörden av reglerna om företagsbot redovisas och kommenteras i denna bok.