Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Tommy Iseskog
320 kr
Lägg i varukorgen
Basket
Du måste logga in för att kunna handla.

I boken Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar. Detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.

Reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar påverkas av den s.k. rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Arbetsdomstolen har under de senaste åren avgjort ett flertal intressanta tvister rörande arbetsgivarens anställningsskyddsrelaterade och diskrimineringsskyddsrelaterade rehabiliteringsansvar.

I den sjunde upplagan av Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar behandlas alla de förändringar av regelverket kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar som har inträffat till följd av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.