Diplom

Ylva Telander

har genomfört Tommy Iseskogs E-utbildning i arbetsrätt (21 föreläsningar som omfattar hela arbetsrätten) och därvid klarat samtliga kunskapsprov.

E-utbildningen omfattar 21 föreläsningar med följande teman:

Endast den som besvarat samtliga kunskapsfrågor helt korrekt erhåller detta diplom.

Stockholm den 28 januari 2018

Tommy Iseskog