TIAN-dagen 2021 Läs mer

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - uppsägning vid sjukdom

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och uppsägning vid sjukdom redovisas de regler som gäller för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilka gränser som gäller för arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet/arbetsförhållandena, den ”immunitet” mot uppsägning som gäller så länge som arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och vad som händer därefter.

Innehållsförteckning

00.30 Förstärkt anställningsskydd

02.00 Sjuk arbetstagares ”immunitet” mot uppsägning av personliga skäl

04.10 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

08.10 Rehabiliteringsansvar gentemot individ

11.10 Nya regler om rehabiliteringsplan

15.20 Rehabiliteringsåtgärder

18.30 Gränser för arbetsanpassningsåtgärder – ekonomi, arbetsmiljö och organisation

23.20 Arbetsmiljörelaterad gräns

26.50 Organisatorisk gräns

31.40 Förstärkt anställningsskydd upphör

36.40 Vad händer efter ”immuniteten”?

42.30 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och skydd mot diskriminering

44.50 Avskedande vid sjukdom

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

48:35

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna