Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - uppsägning vid sjukdom

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och uppsägning vid sjukdom redovisas de regler som gäller för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilka gränser som gäller för arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet/arbetsförhållandena, den ”immunitet” mot uppsägning som gäller så länge som arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och vad som händer därefter.

Innehållsförteckning

1.00 Förstärkt anställningsskydd

2.00 Sjuk arbetstagares ”immunitet” mot uppsägning av personliga skäl

4.25 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

7.45 Rehabiliteringsansvar gentemot individ

12.25 Rehabiliteringsåtgärder

19.25 Gränser för arbetsanpassningsåtgärder – ekonomi, arbetsmiljö och organisation

25.00 Arbetsmiljörelaterad gräns

29.30 Organisatorisk gräns

32.55 Förstärkt anställningsskydd upphör

37.30 Vad händer efter ”immuniteten”?

41.05 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och skydd mot diskriminering

43.00 Avskedande vid sjukdom

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

Time 48:35

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna