TIAN-dagen 2021 Läs mer

Visselblåsarlagen

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Den trädde i kraft den 1 januari 2017. För att en arbetstagare ska ha skydd enligt visselblåsarlagen krävs att arbetstagarens larm avser allvarliga missförhållanden. I detta begrepp ingår handlingar som är straffbara men också olika andra situationer, där det kan finnas ett tydligt allmänintresse att information kan offentliggöras. Det är viktigt för såväl arbetstagare som arbetsgivare att känna till lagens regler om vilka krav som lagstiftningen ställer i olika situationer på den som slår larm och den som är föremål för ett larm. Några delar som besvaras i utbildningsprogrammet är: Arbetstagares visselblåsarrättigheter i relation till lojalitetsåtagandet. Vad som menas med “allvarliga missförhållanden” i visselblåsarlagen. När det är befogat att larma externt.

Innehållsförteckning

00.50 - Visselblåsare, Europarådets definition 

01.40 - Ny lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden – visselblåsarlagen 

03.10 - Arbetstagares visselblåsarrättigheter – arbetstagares lojalitetsåtagande

05.25 - Privatanställdas visselblåsarrättigheter 

11.10 - Offentliganställdas visselblåsarrättigheter 

12.50 - Allvarliga missförhållanden 

20.50 - Internt larm 

24.50 - Externt larm 

26.15 - Externt larm – huvudregel 

30.15 - Externt larm – undantagsregel 

32.50 - Skydd mot repressalieåtgärd 

34.55 - Sanktioner

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

36:44

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur