Intyg

Daniel Iseskog

har genomfört Tommy Iseskogs E-utbildning i arbetsrätt och därvid klarat samtliga kunskapsprov.

E-utbildningen omfattar 3 föreläsningar med följande teman:

Endast den som besvarat samtliga kunskapsfrågor helt korrekt erhåller detta intyg.

Stockholm den 3 januari 2018

Tommy Iseskog