PayAnalytics

Tillsammans med vår samarbetspartner Edge HR erbjuder vi ett lönekartläggningsverktyg, PayAnalytics, det mest effektiva verktyget för lönekartläggning.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad p.g.a sitt kön. Trots det får kvinnor inte alltid samma lön som män för samma arbete. Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att kartlägga, analysera och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Vår samarbetspartner Edge HR är Sveriges ledande leverantör av processtöd för lönekartläggning. PayAnalytics är ett webbaserat verktyg som på ett konkret och pedagogiskt sätt stegvis hjälper er igenom hela arbetet med lönekartläggningen och upprättandet av er jämställdhetsplan.

Högt betyg

PayAnalytics är det lönekartläggningsverktyg som enligt JämO:s slutrapport från Miljongranskningen ligger främst av de redovisade verktygen när det gäller godkända kartläggningar utan krav på kompletteringar.

Attraktivare arbetsgivare

Med PayAnalytics uppfyller du inte bara ett lagkrav. Du blir också en mer attraktiv arbetsgivare genom att du regelbundet utför lönekartläggningar och på så sätt aktivt agerar för att skapa en jämställd arbetsplats. Samtidigt stärker ni även ert varumärke.

PayAnalytics fungerar även som ett stöd i lönesättningsprocessen med en tydlig överblick över organisationens lönestruktur. I verktyget ingår även mallar, exempel och vägledning för upprättande av er jämställdhetsplan. PayAnalytics utgår från de kriterier som anges i diskrimineringslagen.

Med PayAnalytics får du hjälp med att:

  • Snabbt och effektivt kartlägga lönerna inom organisationen
  • Arbetsvärdera de olika yrkesgrupperna för att finna likvärdiga grupper
  • Analysera varje enskild grupp samt alla likvärdiga grupper för att identifiera eventuella osakliga löneskillnader
  • Ta fram en detaljerade underlag till handlingsplaner för att motverka osakliga löneskillnader

Konsultstöd

Edge HR erbjuder konsultstöd för lönekartläggning. Konsulterna har lång erfarenhet av att arbeta med lönekartläggningar, både offentlig och privat sektor. Vi hjälper er genom hela processen vid lönekartläggningen i er organisation. De moment vi går igenom är bland annat följande:

  • Lagkravet och rättsutvecklingen inom området
  • Indelning i grupper av lika arbete
  • Anpassning av lönefil
  • Arbetsvärdering där frågorna anpassas efter er organisation
  • Analys av löneskillnader
  • Upprättande av handlingsplan samt sammanställning av rapport

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit över 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning

Telefonrådgivning

Tommy Iseskog Direkt ger dig tillgång till telefonkonsultation med Tommy Iseskog rörande konkreta arbetsrättsliga frågor, rättspraxis, tolkning av lagfrågor, bedömning av tvistefrågor och “second-opinion” i arbetsrättsliga ärenden.

Boka tid
Mer tjänster