Den nya Visselblåsarlagen

Är din organisation en av de tusentals som måste följa de nya Europeiska visselblåsarreglerna?

Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på arbetsplatsen och till en myndighet.

Vi erbjuder den information om den nya lagstiftningen du behöver ha som arbetsgivare och som arbetstagarföreträdare i vår bok och e-föreläsning.

Den nya lagen ställer bla nya krav på arbetsgivare att ge information om och möjlighet till visselblåsning. Vår informationstjänst gör det enkelt för din organisation att uppfylla kraven.


Visselblåsarreglernas innehåll i korthet

  • Olika arbetstagares visselblåsarrättigheter
  • Allmänna förutsättningar för att omfattas av visselblåsarskyddet - missförhållande av allmänintresse och "skälig anledning att anta att uppgiften är sann"
  • Olika sätt att rapportera internt - skriftligt, muntligt och vid möte
  • Hur rapportering ska göras via interna rapporteringskanaler (intern visselblåsarfunktion)
  • Utformningen av den interna visselblåsarfunktionen - kommunikationslösning, bekräftelse på mottagen rapport, bedömning av sanningshalt i rapporten, utredning av sakförhållanden, avrapportering till verksamheten och återkoppling till visselblåsaren
  • Hur rapportering ska göras via externa rapporteringskanaler och till EU:s organ, institutioner eller byråer
  • Information om meddelarfrihet och ansvarsfrihet samt efterforskningsförbud och repressalieförbud där det är aktuellt.
  • Hantering av personuppgifter, dokumentation och tystnadsplikt

Boken "Nya Visselblåsarlagen"

En handbok för alla som i någon mening berörs av lagen eller har att hantera lagen i praktisk tillämpning. Lagens samtliga paragrafer kommenteras med praktisk information om tillämpningen av reglerna.

Beställ

Omslag till boken Nya Visselblåsarlagen

E-föreläsningen "Nya Visselblåsarlagen"

I den 1 timme och 15 minuter långa föreläsningen avhandlas visselblåsarlagens alla delar från såväl arbetsgivar- som arbetstagarperspektivet.

Beställ Se smakprov

Omslag för e-föreläsningen Nya Visselblåsarlagen

E-tjänst för arbetsgivare

En tjänst med information till alla anställda om Nya Visselblåsarlagen.

Arbetsgivare med fler än 50 anställda har skyldighet att på ett ”lättbegripligt och lättillgängligt sätt” informera om den nya lagstiftningen. Vår informationsmodul ”Visselblåsarinformation” är just sådan. Den garanterar att lagkraven uppfylls och att informationen är ständigt aktuell och uppdaterad. Den är lättbegriplig och korrekt. Ni gör den lättillgänglig genom att tex bädda in den i er interna digitala information.

Kontakta oss

Omslag för e-tjänsten för Nya Visselblåsarlagen