Övergång av verksamhet

Tommy Iseskog
330 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Övergång av verksamhet förekommer i många situationer och i såväl privat som offentlig verksamhet. Det kan exempelvis handla om affärstransaktioner, att verksamhet läggs ut på entreprenad, att det sker ett byte av entreprenör eller att verksamhet som tidigare varit utlagd på entreprenad ”tas tillbaka” in i en verksamhet.

I boken Övergång av verksamhet beskrivs utförligt vad som gör och avgör att en verksamhetsövergång har inträffat, vilka konsekvenser verksamhetsövergången får för berörda arbetstagare, vilka skyldigheter som åvilar överlåtare och förvärvare samt vilka rättigheter som tillkommer arbetstagare i förhållande till överlåtare och förvärvare.