Nyhetsbrevet TIAN

TIAN är ett nyhetsbrev men också en ”informationsförsäkring”; som abonnent kan Du vara säker på att Du får information om ALLT inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

TIAN utkommer den 10:e respektive den 25:e i varje månad, med undantag för juli (inget nyhetsbrev) och januari (endast den 25:e). Det blir således 21 nummer varje år. Numera är TIAN digital. Ett nyhetsbrev motsvarar textmässigt ungefär 8 – 10 boksidor. Den 25 januari 1991 publicerades den allra första TIAN. Sedan dess har ytterligare omkring 700 TIAN med Tommy Iseskogs analyser och kommentarer publicerats.

TIAN ger Dig

  • Information om alla lagnyheter, allt ”som är på gång”, alla domar från Arbetsdomstolen samt alla relevanta domar från EU-domstolen
  • Tommy Iseskogs kommentarer och analyser (allt innehåll författas enbart av honom)
  • Rätt ”tidsperspektiv” vad gäller olika förslag till förändringar (t.ex. när ett utredningsförslag kan tänkas bli genomfört)
  • Tillgång till historiskt TIAN-material (digital databas)

Ett abonnemang på TIAN kostar 8 500 kronor/år. Tilläggsanvändare kostar 2 000 kronor/år.

Abonnera på TIAN

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit över 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning

Telefonrådgivning

Tommy Iseskog Direkt ger dig tillgång till telefonkonsultation med Tommy Iseskog rörande konkreta arbetsrättsliga frågor, rättspraxis, tolkning av lagfrågor, bedömning av tvistefrågor och “second-opinion” i arbetsrättsliga ärenden.

Boka tid
Mer tjänster