Om Iseskog

Goda kunskaper om arbetsmarknadens komplicerade regelverk är nödvändigt för ett gott ledarskap i arbetslivet.

God personalpolitik förutsätter god personaljuridik. Därför erbjuder Iseskog kunskap inom arbetsrätt för att bidra till ansvarsfulla och harmoniska arbetsplatser. Regelverket förändras ofta och konsekvenserna kan bli stora om det blir fel. Vi ser till att du håller dig uppdaterad med det du behöver veta genom:

 • E-utbildning
 • Föreläsningar
 • Litteratur
 • Artiklar och expertkommentarer
 • Rådgivning

Tommy Iseskog är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter – han bevakar nyheter och vägledande domar inom arbetsrättsområdet varje dag, året runt. Han är även författaren som skriver pedagogiskt och lättbegripligt för dem som arbetar operativt inom dessa områden – ofta finns hans bok i bokhandeln redan innan den nya lagen träder ikraft. Tommy syns ofta i media för att ge expertkommentarer i samhällsaktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet. Med sin gedigna erfarenhet och sin förmåga att beskriva det komplicerade på ett lättbegripligt sätt är han ofta anlitad av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Han läses av och har föreläst för tusentals HR-specialister, fackliga företrädare, chefer och studenter. Vi är övertygade om att kunskap om arbetsrätt bidrar till ansvarsfulla och trygga arbetsplatser!

Tommy Iseskog…
 • Myntade begreppet Personaljuridik 1979
 • Har skrivit över 280 böcker
 • Har publicerat hundratals artiklar
 • Har stort intresse för sportresultat
 • Har stor passion för rött vin
Tommys LinkedIn

Vision

Vi vill leverera den bästa och mest praktiska användbara kunskapen inom det arbetsrättsliga området.

Kunskap

 • Vi erbjuder expertkunskap av högsta kvalitet
 • Vi erbjuder kunden relevant kunskap på ett enkelt sätt. Vi tar alltid reda på kundens behov och föreslår en skräddarsydd lösning – rätt innehåll till rätt målgrupp
 • Vi förmedlar vår gedigna kunskap på ett pedagogiskt, lättförståeligt och lättillgängligt sätt

Aktualitet

 • Vi och våra produkter är alltid uppdaterade. Vi håller oss à jour inom vår marknad och omvärld samt inom vårt eget arbetsområde
 • Vi levererar alltid aktuell kunskap
 • Vi är snabba och vi är först

Resultat

 • Vi jobbar med rätt saker vid rätt tidpunkt – det vi levererar är relevant och vi har ett affärsfokus
 • Kunden ska alltid uppleva resultat av våra produkter (som helst är högre än kundens förväntningar)
 • Vi tänker resultat i allt vi gör och vi mäter och följer upp – vi följer och utvecklar våra strategier – allt för att nå våra mål

Glädje

 • För oss ger glädje energi, är en drivkraft och skapar goda relationer
 • Humor är ett av våra pedagogiska verktyg och varje kontakt genomsyras av glädje och professionalism. Kunden upplever att det är lätt att ha kontakt med oss. Vi är goda ambassadörer för företaget
 • Vi vet att kunden känner glädje och stolthet när man tillgodogjort sig vår kunskap – det komplicerade gör vi enkelt och begripligt
 • Vi bidrar till att bygga ett positivt team och strävar efter att utvecklas både individuellt och tillsammans vilket gör oss ännu bättre på att nå resultat och mål

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit över 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning

Telefonrådgivning

Tommy Iseskog Direkt ger dig tillgång till telefonkonsultation med Tommy Iseskog rörande konkreta arbetsrättsliga frågor, rättspraxis, tolkning av lagfrågor, bedömning av tvistefrågor och “second-opinion” i arbetsrättsliga ärenden.

Boka tid
Mer tjänster