Utbildning

Tommy Iseskog genomför varje år ett 60-tal föreläsningar och seminarier runt hela Sverige. Några i egen regi och många tillsammans med våra samarbetspartners. Då vi har betydligt större efterfrågan på Tommys Iseskogs föreläsningar än vi kan tillgodose, har vi utvecklat även digitala föreläsningar – E-utbildningar.