Konsten att föreläsa

Tommy Iseskog
330 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Att föreläsa är en konst. Föreläsandets konst handlar i flera avseenden om att inte – att inte falla för frestelsen att gömma sig bakom en powerpointpresentation, att inte krångla till språket, att inte försöka vara lustigare än man är, att inte dra till med en lögn när man får en fråga som man inte kan svara på osv.

KONSTEN ATT FÖRELÄSA, som nu föreligger i en femte upplaga, är en personlig berättelse om bl.a. att formulera mål för föreläsningen, att förbereda såväl yttre som ”inre” förhållanden, att våga använda kropp och kroppsspråk i föreläsningen och att tillåta kommunikation.

KONSTEN ATT FÖRELÄSA betonar allvar och glädje i ett sammanhang som ofta förknippas med ånger och ångest.

Fullständig titel

Konsten att föreläsa

Innehållsförteckning


 • Terminologisk förvirring

 • Den muntliga kommunikationens särdrag

 • Den muntliga kommunikationen sker här och nu

 • Den muntliga kommunikationen ger möjlighet att förstärka språket

 • Den muntliga kommunikationen ger möjlighet till tvåvägskommunikation

 • Den muntliga kommunikationens möjligheter

 • Att förbereda en föreläsning

 • Föreläsningens målsättning

 • Informationens struktur

 • Omfattning till tid och innehåll

 • Val av tekniska hjälpmedel

 • Förberedelse av yttre förhållanden

 • Förberedelse av ”inre” förhållanden

 • Föreläsningens genomförande

 • Inledning

 • Själva föreläsningen

 • Rösten

 • Kroppen och kroppsrörelser

 • Språket

 • Manuskript

 • Enkelt språk

 • Äkta språk

 • Upprepningar

 • Bildspråk och bilduttryck

 • Exempel

 • Humor

 • Språkliga olater

 • Tekniska hjälpmedel

 • Den ”gamla” overheadapparaten

 • Powerpointpresentationen

 • Diabilder eller datorbilder

 • Film, video och webbTV

 • Svarta tavlan, blädderblocket eller white-boardtavlan

 • Frågor

 • Diskussioner och grupparbeten

 • Avslutning av föreläsningen

 • Efter föreläsningen

 • Mental nedtrappning

 • Reflektion över föreläsningens innehåll

 • Reflektion över föreläsningens uppläggning och genomförande

 • Dokumentation

 • Dokumentationsmisstag

 • Dokumentationens vara eller inte vara

 • Efterord

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker