Korttidsarbete med statligt stöd

Tommy Iseskog
290 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Korttidsarbete

med statligt stöd

Sedan 2014 har det funnits en lag om korttidsarbete i Sverige. Lagen var till en början endast en beredskapslag; lagen kan aktiveras genom ett regeringsbeslut vid en ”synnerligen djup lågkonjunktur”.

Dessa beredskapsregler gäller alltjämt. Lagen har från och med mars 2020 tillförts permanenta regler, som handlar om korttidsarbete hos en enskild arbetsgivare, utan att en allmän och allvarlig lågkonjunktur råder eller står för dörren. I en särskild lag regleras tillfälliga regler för stöd vid korttidsarbete. Den tillfälliga lagen gäller under första halvåret 2021.

Från och med den 1 januari 2021 har lagen tillförts regler om stöd för kompetensinsatser under period med korttidsarbete.

I boken Korttidsarbete med statligt stöd, som här föreligger i en andra upplaga, redovisar och kommenterar Tommy Iseskog innebörden av lagens regler om arbetstids- och löneminskning samt statligt stöd.


Innehållsförteckning

Förord till första upplagan

Förord till andra upplagan

1.    Bakgrund till lagen om stöd vid korttidsarbete

1.1            Begreppet korttidsarbete och den ursprungliga lagen

1.2            Utveckling av lagen om korttidsarbete

1.3            Coronapandemin och en skyndsam handläggning

1.4            Stöd avseende kompetensinsatser vid korttidsarbete

2.    Det aktiverade systemet för korttidsarbete

2.1            Vilka arbetsgivare omfattas av det aktiverade systemet för korttidsarbete?

2.2            Regeringen meddelar föreskrifter om stöd till arbetsgivare vid aktivering av lagen

2.3            Föreskrifter om aktivering av lagen om stöd vid korttidsarbete ska avse viss tid

2.4            Allmänna förutsättningar för stöd under aktiveringsperioden

2.5            Arbetstids- och löneminskningen

2.6            Förutsättningar för stöd vid korttidsarbete när det finns kollektivavtal

2.7            Förutsättningar för stöd vid korttidsarbete när kollektivavtal saknas

2.8            Initiativ till kollektivavtal och avtal om korttids- arbete

2.9            Ansökan om preliminärt stöd

2.10        Avstämning av stöd

3.    Det permanenta systemet för stöd vid korttidsarbete

3.1            Vilka arbetsgivare omfattas av det permanenta systemet för korttidsarbete?

3.2            Allmänna förutsättningar för stöd vid korttidsarbete enligt reglerna i det permanenta systemet

3.3            Speciella förutsättningar för stöd vid korttidsarbete enligt reglerna i det permanenta systemet

3.3.1      De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga och allvarliga

3.3.2      De ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll

3.3.3      De ekonomiska omständigheterna hade rimligen inte kunnat förutses eller undvikas

3.3.4       Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnader avseende arbetskraft

3.3.5       Tillfällig regel om yttrande från revisor

3.4            Arbetstids- och löneminskningen

3.5            Förutsättningar för stöd vid korttidsarbete när det finns kollektivavtal

3.6            Förutsättningar för stöd vid korttidsarbete när kollektivavtal saknas

3.7            Initiativ till kollektivavtal och individuella avtal om korttidsarbete

3.8            Ansökan om preliminärt stöd

3.9            Avstämning av stöd

3.10        Karantänregel

4.    Det ekonomiska stödet till arbetsgivaren

4.1            Stödperiod i det aktiverade systemet för stöd vid korttidsarbete

4.2            Stödperiod i det permanenta systemet för stöd vid korttidsarbete

4.3            Det ekonomiska stödets storlek

4.4           Tillfälliga regler om det ekonomiska stödet

4.5            Tillfällig regel om stöd vid korttidsarbete under uppsägningstid

4.6           De tillfälliga reglernas giltighetstid

5.    Stöd för kompetensinsatser vid korttidsarbete

5.1            Vad menas med kompetensinsatser?

5.2            Förutsättningar för stöd avseende kompetensinsatser

5.3            Ersättningsnivå vid kompetensinsatser

5.4            Ansökan om preliminär ersättning för kompetensinsatser

Bilagor

Sakregister

Tidigare av Tommy Iseskog utgivna böcker


Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker