LAS under utveckling – förslag om en "modernare" lag

320 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

LAS under utveckling – förslag om en ”modernare” lag

I den s.k. januariöverenskommelsen (2019) mellan regeringen, Centern och Liberalerna angavs att ”arbetsrätten skulle moderniseras”. En utredning tillsattes med uppdrag att komma med förslag rörande turordning, kompetensutveckling, uppsägningstvister och anställ­ningsskydd för tidsbegränsat anställda. Utredningen lämnade i slutet av maj 2020 förslag till lagändringar. Dessa förslag är uppenbarligen (åtminstone delvis) mycket kontroversiella.

”Helt självpåtaget och utan någon koppling till någon av parterna på arbetsmarknaden har jag utformat förslag till ”modernisering” av lagen om anställningsskydd utifrån mina snart femtioåriga erfarenheter av att forska kring, skriva om och tillämpa lagen om anställ­ningsskydd. Min avsikt har varit att visa på hur lagen kan utvecklas med beaktande av att arbetsmarknaden har förändrats i flera viktiga hänseenden sedan lagen kom (1974). Samtidigt ligger det i mina förslag att behålla (och värna) den ”balans” i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare som lagen om anställningsskydd alltid haft i uppdrag att formulera och reglera. 

Jag hoppas att mina synpunkter och förslag ska stimulera debatten kring vår lagstiftning om anställningsskydd på ett konstruktivt och sakligt sätt.”

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker