Säkerhetsskyddslagen 2023

Tommy Iseskog
360 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Frågor om säkerhetsskydd har tyvärr blivit allt viktigare i vår värld och därmed i arbetslivet. Historiskt har säkerhetsskydd haft en tydlig koppling till det militära. Detta gäller naturligtvis alltjämt, men i vår föränderliga och digitala värld berörs praktiskt taget alla samhällsområden av frågor som kan ha betydelse för Sveriges säkerhet. Den digitala utvecklingen medför helt nya utmaningar i säkerhetsskyddshänseende. Terrorism, som av olika anledningar riktas mot såväl enskilda som samhällsfunktioner, ställer helt nya krav på vaksamhet och beredskap.

I boken Säkerhetsskyddslagen och personalsäkerhet ur ett arbetsrättsligt perspektiv behandlar Tommy Iseskog praktiskt viktiga frågor rörande främst säkerhets­analys, säkerhetsklassificering, beslut om placering av befattningar/tjänster i säkerhetsklass samt säkerhetsprövning av arbetssökande och medarbetare. I ett särskilt avsnitt behandlas därefter de arbetsrättsliga konsekvenserna av säkerhetsprövning.

Innehållsförteckning

Förord


1. Utgångspunkter för personalsäkerhet


2. Grundläggande regler om säkerhetsskydd – säkerhetsskydds-

analys, säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddschef


3. Säkerhetsprövning


4. Arbetsrättsliga konsekvenser av säkerhetsprövning


5. Tillsyn och ansvar


Bilagor


Sakregister


Tidigare av Tommy Iseskog utgivna böcker

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker