Tidsbegränsade anställningar 2023

485 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Tidsbegränsade anställningar är vanligt förekommande i det svenska arbetslivet. Lagstiftningen utgår från att en anställning löper tills vidare och att tidsbegränsade anställningar är undantag från denna huvudregel.

I boken Tidsbegränsade anställningar behandlas alla aspekter av denna anställningsform. Särskild uppmärksamhet ägnas åt förutsättningarna för tidsbegränsade anställningar, hur avtal om tidsbegränsad anställning formuleras, företrädesrätt till återanställning, konvertering av tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning, skydd mot diskriminering och upphörande av tidsbegränsad anställning.

Genom lagstiftning, som tillämpas från och med den 1 oktober 2022, har viktiga förändringar gjorts i reglerna om tidsbegränsade anställningar. I denna tredje upplaga av boken kommenteras dessa lagändringar ingående. Därutöver har samtliga kapitel i boken uppdaterats.

Boken innehåller referenser till cirka 1 000 domar från Arbetsdomstolen.

Tommy Iseskog, universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättsliga området som författare, debattör och konsult.

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker