Att kunna vara chef

Tommy Iseskog
410 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Chefskapet i arbetslivet är ett ledarskap. Självklart har detta ledarskap många viktiga likheter med annat ledarskap i t.ex. politiska eller idrottsliga sammanhang. Ledarskap i arbetslivet har dock sin utgångspunkt i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta förhållande gör att chefskapet kräver särskilda kunskaper. Att vara chef är ett yrke som måste hanteras och utövas professionellt.

Att kunna vara chef ger en inblick i vilka villkor, krav, normer och formella regler som gäller för ledarskapet i arbetslivet. Bokens åttonde upplaga har uppdaterats vad gäller ny och förändrad lagstiftning samt förändrad rättspraxis, främst inom områdena anställning, anställningsskydd och åtaganden i anställningsavtal.

Innehållsförteckning

Förord till åttonde upplagan

1. Inledning och utgångspunkter

2. Chefskapets formalia och realia

2.1 Slutande av anställningsavtal och anställningsform

2.2 Anställningsavtalets innehåll

2.3 Arbetsgivarens skyldighet att betala lön och arbetstagarens skyldighet att utföra arbete

2.3.1 Chefens uppgift när det gäller arbetsgivarens skyldighet att betala lön

2.3.2 Chefens roll i förhållande till arbetstagarens skyldighet att utföra arbete

2.4 Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla anställnings- förmåner och arbetstagarens skyldighet att följa ordningsregler

2.4.1 Chefens roll beträffande arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla anställningsförmåner

2.4.2 Chefens roll beträffande arbetstagarens skyldighet att följa ordningsregler

2.5 Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla goda arbetsförhållanden avseende arbetsmiljö och likabehandling samt arbetstagarens skyldighet att följa arbetsmiljöregler

2.5.1 Chefen och arbetsmiljöbegreppet

2.5.2 Chefens arbetsmiljöarbetsuppgifter

2.5.2.1 Chefens uppgift att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och respektera Arbetsmiljöinspektionens ingripanden

2.5.2.2 Chefens uppgift att bedriva ett ”eget arbetsmiljöarbete”

2.5.2.3 Chefens uppgift i det systematiska arbetsmiljöarbetet

2.5.3 Chefens roll i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling

2.5.4 Chefens roll vad gäller diskriminering och trakasserier

2.5.5 Chefens roll vad gäller arbetstagarens skyldighet att följa arbetsmiljöregler

2.6 Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldighet att samarbeta och samverka

2.6.1 Chefens roll i samarbetet med fackliga organisationer och enskilda medarbetare

2.6.2 Chefens roll vad gäller arbetstagarens skyldighet att samverka och samarbeta

2.6.3 Chefens uppgift att se en helhet vad gäller samarbete, arbetsmiljö, likabehandling och diskriminering

2.7 Arbetsgivarens och arbetstagarens åtaganden om lojalitet

2.7.1 Chefens uppgift att agera lojalt i arbetsgivarrollen

2.7.2 Chefens roll i hanteringen av medarbetarens lojalitetsåtagande

3. Chefens ansvar

3.1 Tjänsteansvar

3.2 Chefens rättsliga ansvar

3.2.1 Skadeståndsansvar

3.2.2 Straffansvar

3.3 Delegering av arbetsuppgifter med åtföljande ansvar

4. Chefsrollen och personalpolitiken

4.1 Mål för utövandet av chefsrollen

4.2 Riktlinjer för utövandet av chefsrollen

Bilaga 1 Exempel på delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Bilaga 2 Vissa lagregler

2.1 Aktuella paragrafer från anställningsskyddslagen

2.2 Aktuella paragrafer från arbetsmiljölagen

2.3 Aktuella paragrafer från diskrimineringslagen

2.4 Aktuella paragrafer från medbestämmandelagen

2.5 Aktuell paragraf från skadeståndslagen

Sakregister

Tidigare av Tommy Iseskog utgivna böcker


Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker