Omplacering - rättigheter och skyldigheter

Tommy Iseskog
465 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Omplacering används som uttryck för olika förändringar av och inom ramen för en anställning. Arbetsgivaren har – som ett utflöde av sin rätt att leda och fördela arbete – en viss möjlighet att omplacera en arbetstagare. Vidare har arbetsgivaren i vissa andra fall en skyldighet att erbjuda en arbetstagare omplacering. Det sistnämnda förutsätter bl.a. att omplaceringsmöjlighet föreligger.

I boken Omplacering, som nu föreligger i en helt omarbetad (4:e) upplaga, redogör Tommy Iseskog för alla de juridiska spelregler som gäller beträffande olika situationer och olika anledningar till omplacering, från såväl arbetsgivarens som arbetstagarens utgångspunkt.

Innehållsförteckning

Förord till fjärde upplagan

1. Begreppet omplacering

1.1 Arbetsgivarens omplaceringsrätt och arbetstagarens omplaceringsskyldighet

1.2 Arbetstagarens omplaceringsrätt och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

2. Omplacering vid arbetsbrist

2.1 Vad är arbetsbrist?

2.2 Fingerad arbetsbrist

2.3 De olika stegen vid uppsägning på grund av arbetsbrist

3. Omplacering under turordningsfasen

3.1 Turordningsreglernas innehåll

3.1.1 Driftsenhetsbegreppet

3.1.2 Begreppet kollektivavtalsområde

3.1.3 Möjlighet att göra undantag före turordning

3.2 Turordning när arbetsbristen är icke befattningsrelaterad

3.3 Turordning när arbetsbristen är hänförlig till viss anställds arbete – befattningsrelaterad arbetsbrist

3.3.1 Vilka arbetstagare ska turordnas?

3.3.2 Kompetensbegreppet (tillräckliga kvalifikationer)i praktiken

3.3.3 ”Fia med knuff” i praktisk tillämpning

3.3.4 Omplacering i stället för turordning

4. Omplacering efter turordning

4.1 Omplaceringsskyldighetens omfattning

4.1.1 Omplaceringsskyldigheten avser i princip hela arbetsgivarens verksamhet

4.1.2 Omplaceringsskyldighet till ledigt arbete

4.1.3 Tillräckliga kvalifikationer (kompetens) för det lediga arbetet

4.1.4 Olika eller flera omplaceringsalternativ

4.2 Vad händer om arbetsgivaren bryter mot om-placeringsskyldigheten?

4.3 Företrädesrättsfasen

5. Omplacering inför uppsägning av personliga skäl

5.1 Begreppet sakliga skäl vid uppsägning av personliga skäl

5.1.1 Arbetstagarens skyldigheter i en anställning

5.1.2 Den praktiska hanteringen av begreppet sakliga skäl

5.2 Omplacering inför uppsägning av personliga skäl

5.2.1 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

5.2.2 Arbetsgivarens omplaceringsmöjlighet

5.2.3 Vilken eller vilka omplaceringsmöjligheter ska arbetstagaren erbjudas?

5.2.4 Vad händer om arbetsgivaren inte fullgör sin omplaceringsskyldighet?

5.3 Omplaceringsskyldighet vid sjukdom

5.4 Omplacering inför avskedande

6. Omplacering inom ramen för anställningen

6.1 Anställningen är ett avtal

6.2 Anställningsavtalets ram

6.2.1 Anställningsform

6.2.2 Sysselsättningsgrad

6.2.3 Anställningsförmåner som regleras i själva anställningsavtalet

6.2.4 Arbetsskyldigheten

6.2.5 Tvist om arbetsskyldigheten

6.2.6 Arbetsskyldigheten vid konflikt

6.3 Anställningsavtalets yttre och inre ram

6.3.1 Omflyttningar inom ramen för ”jobbet” – arbetsledningsförändringar

6.3.2 Tillfälliga omflyttningar utanför ramen för ”jobbet” men innanför ramen för anställningsavtalet

6.3.3 Omplacering utanför ramen för ”jobbet” men inom ramen för anställningsavtalet

6.3.4 Omplacering som är särskilt ingripande

6.3.5 Omplacering utanför ramen för anställningsavtalet

6.4 Omplacering efter överenskommelse

7. Andra regler som påverkar eller inskränker arbetsgivarens omplaceringsrätt

7.1 Omplacering som en illojal handling

7.2 Omplacering som en bestraffning eller disciplinär åtgärd

7.3 Omplacering som trakasseriåtgärd och provocerad uppsägning

7.4 Föreningsrättskränkande omplacering

7.5 Omplacering som intrång i den fackliga verksamheten

7.6 Omplacering i samband med ledigheter

7.6.1 Föräldraledighet, närståendeledighet, ledighet vid ”trängande familjeskäl”, ledighet för att bedriva näringsverksamhet och svenskundervisningsledighet

7.6.2 Studieledighet och ledighet för föreningsupp-drag i skolan

7.7 Omplaceringsrätt och lönegaranti för gravida kvinnor

7.8 Diskriminerande omplacering och arbetsledning

Lagtext

Sakregister

Tidigare av Tommy Iseskog utgivna böcker

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker