Arbetsrättslig avtalsrätt

Tommy Iseskog
340 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden och relationen mellan arbetsgivare och facklig organisation.

I grunden gäller vår allmänna avtalslag för dessa arbetsmarknadsöverenskommelser. Detta innebär att avtalslagens regler om slutande av avtal, fullmakt, avtals ogiltighet och jämkning av avtal gäller beträffande anställningsavtal och avtal om avveckling av anställning. Dessa regler gäller också i princip beträffande kollektivavtal, dock med tillägget att kollektivavtal måste vara skriftliga.

I bokens andra upplaga har främst avsnittet om fullmakt utvecklats.

I boken Arbetsrättslig avtalsrätt behandlas alla de olika avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden.

Innehållsförteckning

Förord

1. Inledning

2. Arbetsrättens olika avtal och andra rättshandlingar

2.1 Anställningsavtal

2.2 Avtal om avveckling av anställningsavtal

2.3 Avtal inom ramen för en anställning

2.4 Kollektivavtal

2.5 Särskilt om kollektivavtal vid verksamhetsövergång

3. Slutande av avtal – bundenhet vid rättshandling

3.1 Anbud och accept

3.2 Bundenhet – acceptfrist

3.3 Särskilt om bundenhet vid uppsägning från

arbetstagarens sida

3.3.1 Arbetstagarens rätt att återta en genomförd

uppsägning – arbetstagarens ångerrätt

3.3.2 Provocerad uppsägning

3.4 Svar efter acceptfristens utgång – för sen accept

3.5 Svar med tillägg, inskränkning eller förbehåll

– oren accept

3.6 Förklaringsmisstag – tillitsprincipen

3.7 Särskilt om bundenhet vid kollektivavtal

4. Avtalslagens ogiltighetsregler

4.1 Ogiltighetsgrunden tvång

4.2 Ogiltighetsgrunden svek

4.2.1 Aktiv lögn

4.2.2 Passiv lögn

4.2.3 Det svikliga förledandet ska ha framkallat rätts- handlingen – orsakssamband mellan lögnen

och rättshandlingen

4.3 Ogiltighetsgrunden ocker

4.4 Generalklausuler om oskälighet

4.4.1 Den lilla generalklausulen – 33 § avtalslagen

4.4.2 Den stora generalklausulen – 36 § avtalslagen

4.5 Särskilt om giltigheten av konkurrensvillkor i anställningsavtal och avvecklingsavtal

5. Fullmakt

5.1 Olika fullmaktstyper

5.2 Behörighet och befogenhet vid fullmak

5.3 Behörighets- och befogenhetsöverskridande

6. Avtalstolkning

6.1 Principen om gemensam partsvilja

6.2 Ordalydelseprincipen – bokstavstolkning

6.3 Oklarhetsregeln vid avtalstolkning

Bilaga

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Sakregister

Relaterad e-utbildning


Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker