Kollektivavtal

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om kollektivavtal beskrivs den svenska modellen för avtal på arbetsmarknaden, de formkrav som gäller för kollektivavtal och efter vilka principer som kollektivavtal ska tolkas. Föreläsningen beskriver även vad som avses med fredsplikt och kollektivavtalets betydelse för s.k. utanförstående arbetstagare.

Innehållsförteckning

01.25 Den svenska modellen för kollektivavtal – bundenhet vid kollektivavtal

05.40 Formkrav (skriftlighet) för kollektivavtal

09.10 Konkurrerande kollektivavtal

12.10 Kollektivavtals betydelse för ”utanförstående” arbetstagare

15.50 Kollektivavtalstolkning – olika principer för kollektivavtalstolkning

21.52 Kollektivavtal medför fredsplikt – undantag från fredsplikt

27.50 Tolkningsföreträde – i allmänhet, vid tvist om arbetsskyldighet och vid tvist om lön m m

30.00 Tvist om arbetsskyldighet

32.40 Tvist om lön eller annan ersättning

36.35 Allmän förhandlingsrätt

38.20 Kollektivavtal och dispositiv lag

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

41:04

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur