Diskriminering i arbetslivet - Likabehandling & skydd av Tommy Iseskog

Tommy Iseskog
425 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya och skärpta krav på aktiva åtgärder för likabehandling och avseende lönekartläggning. I denna bok behandlas regelverket kring likabehandling och skyddet mot diskriminering i arbetslivet i de olika lagarna. Härutöver beskrivs och kommenteras aktuell rättspraxis på ett utförligt sätt, vilket gör att boken lämpar sig som såväl handbok som lärobok.

En sammanhållen diskrimineringslag gäller från och med den 1 januari 2009. Denna lag ersatte ett antal tidigare gällande lagar, nämligen jämställdhetslagen och de s.k. diskrimineringslagarna. Härutöver finns specialregler till skydd mot diskriminering i arbetslivet beträffande föräldralediga, tidsbegränsat anställda, deltidsarbetande och arbetstagare med soldatanställning.

Recension från Bibliotekstjänst

Publiceras i BTJ-häftet nr 6, 2017

Lektör Håkan Rosborg

År 2009 ersattes sju enskilda diskrimineringslagar av en enda diskrimineringslag. Nu sker den första större justeringen med en hel omarbetning av det styrande kapitlet Aktiva åtgärder. Diskriminering omfattar kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och är inriktat på arbetslivet. Huvudområdena i boken är först en beskrivning av de olika diskrimineringsfaktorerna, sedan vad förbud mot diskriminering innebär, mobbning samt aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Fakta redovisas beskrivande och resonerande med fördjupande förklaringar. Deltidsarbetande och visstidsanställda har speciellt skydd i EU och får egna kapitel. Koppling ges till annan lagstiftning, exempelvis föräldraledighetslagen. AD-mål redovisas löpande. Sist redovisas ett urval EG-direktiv vilket är bra då EU:s webbsida är svårnavigerad. Ett fylligt sakregister ger tillsammans med tydlig innehållsförteckning en lättarbetad faktabok på ett relativt lättbegripligt språk. Området är svårhanterligt vilket också bokens gedigna omfång antyder. Författaren Tommy Iseskog är välkänd utgivare av juridiska handböcker.

Fullständig titel

Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet

Relaterad e-utbildning


Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker