Likabehandling och lönekartläggning

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Föreläsningen innehåller bl.a. följande;

  • Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen
  • Genomgång av diskrimineringsfaktorer
  • Aktiva åtgärder i allmänhet
  • Lönekartläggningens olika steg och genomförande
  • Likvärdighetsbedömning, arbetsvärdering
  • Analys av löneskillnader och dokumentation
  • Samverkan i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling
  • Tillsyn och sanktioner

Innehållsförteckning

00.20 Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

02.00 Samtliga diskrimineringsfaktorer, beskrivning

07.35 Aktiva åtgärder i allmänhet – arbete i fyra steg

11.40 Aktiva åtgärder i allmänhet – fem frågeområden

17.40 Aktiva åtgärder i allmänhet – två specialuppgifter

21.40 Aktiva åtgärder i allmänhet – årlig dokumentation

22.55 Lönekartläggning

28.25 Steg i lönekartläggningen

31.15 Genomförande av lönekartläggningen

34.00 Likvärdighetsbedömning

38.15 Analys av löneskillnader

42.30 Lönekartläggning – dokumentation

45.25 Samverkan i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling

48.25 Tillsyn och sanktioner

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

49:49

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna