40 år med MBL

Tommy Iseskog
375 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Medbestämmandelagen var en viktig del av den arbetsrätt som formulerades under 1970-talet och som alltjämt utgör stommen i den moderna arbetsrätten. Genom lagen reglerades ett helt nytt system av förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet; ett system som skapade många frågor och ett stort mått av osäkerhet vid tillämpningen under många år.

I boken 40 år med MBL uppmärksammas de praktiska tillämpningsfrågor som arbetsgivare och fackliga organisationer har haft att hantera. Samtliga domar (ca 200) som avgjorts i Arbetsdomstolen avseende medbestämmandelagens medbestämmanderegler kommenteras i boken.

Boken 40 med MBL är en uppföljare till boken 10 med MBL som Tommy Iseskog skrev 1987.

Innehållsförteckning

Förord  5

1. Inledning  7

1.1 Begreppet medbestämmande och dess bakgrund 8

1.2 En bild av begreppet medbestämmande 10

1.3 Begreppet medbestämmandefråga  14

2. Medbestämmandelagens medbestämmandefunktioner  16

3. Informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen  18

3.1 Den passiva informationsskyldighetens innebörd  18

3.2 Undantag från den passiva informationsskyldigheten  20

3.3 Aktiv informationsskyldighet  23

3.4 Editionsplikt  26

4. Förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen  29

4.1 Vad är en ”viktigare förändring”?  30

4.2 Sammanfattning av innebörden av begreppet viktigare förändring  48

4.3 När – i tiden – ska den primära förhandlingen äga rum?  50

4.4 Rättspraxis om initiativ till och genomförande av den primära förhandlingen  54

4.5 Vad är en medbestämmandeförhandling?  64

4.6 Rättspraxis om begreppet förhandling i medbestämmandelagens mening  67

4.7 Särskild regel om primär förhandlingsskyldighet vid ”entreprenad”  72

4.8 Rättspraxis rörande tillämpningen av ”entreprenadregeln”  75

4.9 Uppskov med beslutsfattande  89

4.10 Rättspraxis om ”synnerliga skäl”  90

4.11 Primär förhandlingsskyldighet gentemot icke kollektivavtalsbärande facklig organisation  96

4.12 Rättspraxis om primär förhandlingsskyldighet för arbetsgivare gentemot icke kollektivavtalsbärande facklig organisation  97

4.13 Den sekundära förhandlingsskyldigheten  101

4.14 Avslutande av en förhandling  104

4.15 Central medbestämmandeförhandling   109

5. Förhållandet mellan medbestämmande och andra intressen  112

5.1 Rättspraxis om förhållandet mellan den politiska demokratin och medbestämmandet  113

5.2 Rättspraxis om undantag från medbestämmandelagen för vissa verksamheter  115

5.3 Medbestämmandelagen vid arbetsmarknadskonflikt  117

6. Utveckling eller inveckling av medbestämmande genom avtal  119

6.1 Medbestämmandelagens ”uppmaning” att utveckla medbestämmanderätten genom kollektivavtal  120

6.2 Den uteblivna utvecklingen av medbestämmandeavtal  122

6.3 Tolkning och tillämpning av medbestämmandeavtal  126

Bilaga 131

Sakregister 161

Rättsfallsregister 172

Tidigare utgivna böcker av Tommy Iseskog 176

Relaterad e-utbildning


Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker