Medbestämmandelagen

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om medbestämmandelagen beskrivs dessa begrepp och de olika skyldigheter i samverkanshänseende som en arbetsgivare har i praktiken inför och vid beslutsfattande.

Innehållsförteckning

02.30 Begreppet medbestämmande

05.28 Begreppet medbestämmandefråga

09.40 Medbestämmandelagens olika ”funktioner”

12.25 Passiv informationsskyldighet

20.05 Tystnadsplikt

22.35 Aktiv informationsskyldighet

26.30 Editionsplikt

28.10 Primär förhandlingsskyldighet

31.45 I vilka fall har arbetsgivaren primär förhandlingsskyldighet?

36.30 När inträder den primära förhandlingsskyldigheten?

43.10 Medbestämmandeförhandlingen – rättsliga krav

47.50 Särskild ”entreprenadförhandling”

53.05 Sekundär förhandlingsskyldighet

54.45 Icke kollektivavtalsbärande facklig organisations medbestämmanderättigheter

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

57:30

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna