Streama TIAN-dagen i efterhand Läs mer

Medbestämmandelagen

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om medbestämmandelagen beskrivs dessa begrepp och de olika skyldigheter i samverkanshänseende som en arbetsgivare har i praktiken inför och vid beslutsfattande.

Innehållsförteckning

0.50 Begreppet medbestämmande

3.10 Begreppet medbestämmandefråga

5.55 Medbestämmandelagens olika ”funktioner”

8.30 Passiv informationsskyldighet

14.25 Tystnadsplikt

15.55 Aktiv informationsskyldighet

19.15 Editionsplikt

20.25 Primär förhandlingsskyldighet

22.55 I vilka fall har arbetsgivaren primär förhandlingsskyldighet?

27.15 När inträder den primära förhandlingsskyldigheten?

31.20 Medbestämmandeförhandlingen – rättsliga krav

37.45 Särskild ”entreprenadförhandling”

43.25 Sekundär förhandlingsskyldighet

45.55 Icke kollektivavtalsbärande facklig organisations medbestämmanderättigheter

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

47:59

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna