Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Tommy Iseskog
325 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Den 1 juli 2008 infördes en s.k. rehabiliteringskedja i sjukförsäk­ringen. Dessa regler påverkar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar främst i fråga om hur arbetsgivaren bör och i vissa fall måste arbeta med rehabilitering.

Genom en ändring i socialförsäkringsbalken har reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar utvecklats beträffande arbets­givarens skyldighet att dokumentera planerade rehabiliterings­åtgärder. Dessa nya regler gäller från och med den 1 juli 2018.

I bokens åttonde upplaga har jag uppdaterat samtliga kapitel med hänsyn tagen till regeländringar och – framför allt – nya domar från Arbetsdomstolen. 

Innehållsförteckning