Arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar - uppsägning vid sjukdom

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och uppsägning vid sjukdom redovisas de regler som gäller för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilka gränser som gäller för arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet/arbetsförhållandena, den ”immunitet” mot uppsägning som gäller så länge som arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och vad som händer därefter.

Innehållsförteckning

01.40 Förstärkt anställningsskydd

04.10 Sjuk arbetstagares ”immunitet” mot uppsägning av personliga skäl

05.55 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

11.20 Anpassnings- och rehabiliteringsansvar gentemot individ

16.15 Regler om plan för återgång i arbete

20.20 Anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder

23.45 Gränser för arbetsanpassningsåtgärder – ekonomi, arbetsmiljö och organisation

27.35 Arbetsmiljörelaterad gräns

34.20 Organisatorisk gräns

40.40 Förstärkt anställningsskydd upphör

47.20 Vad händer efter ”immuniteten”?

53.55 Arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar ./. skydd mot diskriminering

57.00 Avskedande vid sjukdom

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

60:14

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur