Nya Visselblåsarlagen

Tommy Iseskog
495 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Nya Visselblåsarlagen

En helt ny visselblåsarlag gäller från och med den 17 december 2021. Den nya lagen innebär främst följande.

-      Förutsättningar för att lagen ska ge skydd för visselblåsaren

-      Skydd i form av ansvarsfrihet samt skydd mot hindrande åtgärder och repressalieåtgärder

-      Krav på intern visselblåsarfunktion

-      Krav på extern visselblåsarfunktion

-      Förhållandet mellan visselblåsarlagen och annan lagstiftning om t.ex. yttrandefrihet

Boken Nya Visselblåsarlagen är en handbok för alla som i någon mening berörs av lagen eller har att hantera lagen i praktisk tillämpning. Lagens samtliga paragrafer kommenteras med praktisk information om tillämpningen av reglerna.


Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst

BTJ-häfte nr 3, 2022

Lektör: Kent Lindkvist

…”Tommy Iseskog, som tidigare skrivit Visselblåsarlagen (2016), beskriver ingående denna EU-initierade process. Inledningsvis diskuterar författaren visselblåsares rättigheter i förhållande till olika lojalitetsåtaganden. Därefter kommenterar han den nya lagens alla regler: skyddsformer, intern och extern rapportering, behandling av personuppgifter, dokumentationsregler, tystnadsplikt, tillsynsförhållanden samt lagens ikraftträdande. Det är en välskriven och pedagogiskt upplagd handbok för arbetsgivare, arbetstagare och för den som är intresserad av visselblåsning i allmänhet.”…

…”Boken innehåller fyra bilagor: EU:s visselblåsardirektiv, den nya lagtexten som trädde i kraft den 17 december 2021, förordning till den nya lagen samt ett förslag till utformning av den information som verksamhetsutövare ska lämna enligt visselblåsarlagen. Omfattande och synnerligen väl genomarbetat sakregister med ca 600 uppslagsord. Boken kan användas som referensbok.”…

Helhetsbetyg: 5.


Innehållsförteckning

1. Bakgrund till visselblåsarlagen

2. Arbetstagares lojalitetsåtagande och visselblåsarrättigheter

3. Den nya visselblåsarlagens inledande bestämmelser

4. Skydd i form av ansvarsfrihet

5. Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier

6. Allmänna förutsättningar för skydd enligt visselblåsarlagen

7. Intern visselblåsarfunktion (interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning)

8. Extern visselblåsarfunktion (externa rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning)

9. Behandling av personuppgifter vid visselblåsande

10. Dokumentation samt bevarande och rensning av rapporter

11. Tystnadsplikt

12. Tillsyn

13. Ikraftträdande

Bilagor

Relaterad e-utbildning


Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker