Nya Visselblåsarlagen

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

En helt ny visselblåsarlag gäller från och med den 17 december 2021. Den nya lagen innebär skydd i form av ansvarsfrihet samt skydd mot hindrande åtgärder och repressalieåtgärder. För att en arbetstagare ska ha skydd enligt visselblåsarlagen krävs att den rapporterade informationen avser ett missförhållande som har "allmänintresse" och att visselblåsaren hade "skälig anledning att anta" att uppgifterna var sanna. Dessutom måste visselblåsaren använda sig av de visselblåsarkanaler som lagen anvisar. Den nya lagen innehåller detaljerade regler om intern visselblåsarfunktion, extern visselblåsarfunktion och offentliggörande av information. Särskilt viktiga är reglerna om hur den interna visselblåsarfunktionen ska vara organiserad och fungera i praktiken. I programmet avhandlas visselblåsarlagens alla delar från såväl arbetsgivar- som arbetstagarperspektivet.

Innehållsförteckning

01.10 Arbetstagarens visselblåsarrättigheter

05.30 Vem är visselblåsare enligt visselblåsarlagen

07.45 Skydd för visselblåsare

15.40 Allmänna förutsättningar för att omfattas av visselblåsarskydd

18.00 Arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse - missförhållandekravet

25.10 Visshetskravet - "skälig anledning att anta att uppgiften är sann"

31.30 Internt visselblåsande

33.30 Intern visselblåsarfunktion

44.55 Möjligheten att dela intern visselblåsarfunktion

47.45 Information om intern visselblåsarfunktion

51.10 Extern visselblåsarfunktion

54.40 Externt visselblåsande i övrigt till myndighet

56.50 Externt visselblåsande till EU-organ

58.05 Visselblåsande genom offentliggörande

01.01.25 Behandling av personuppgifter

01.04.40 Dokumentation

01.06.50 Tystnadsplikt

01.09.15 Tillsyn

01.10.55 Ikraftträdande

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

73:22

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur