Övriga tjänster

Vi erbjuder seminarier, utbildningar och telefonrådgivning med mera inom området arbetsrätt och arbetsmiljö.

Telefonrådgivning

Tommy Iseskog Direkt ger Dig tillgång till telefonkonsultation med Tommy Iseskog rörande konkreta arbetsrättsliga frågor, rättspraxis, tolkning av lagfrågor, bedömning av tvistefrågor och “second-opinion” i arbetsrättsliga ärenden.

Boka tid

Utbildningar

Föreläsningar, företagsanpassade utbildningar och seminarier är några av de utbildningar vi erbjuder inom personaljuridik och arbetsrätt. Tommy är en mycket uppskattad föreläsare och välkänd för att med humor och pedagogik kunna göra arbetsrätten begriplig och levande och till ett verktyg att använda i det dagliga arbetet för HR-specialister och chefer.

Boka utbildning

Seminarieserien Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år som ges på olika orter runt om i Sverige. På seminarierna avhandlas allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet. Nyheter från riksdag och regering förklaras och beskrivs. Aktuella domar kommenteras och diskuteras.

Boka seminarie

HR-senior

Vi har några av Sveriges absolut skickligaste och mest erfarna personal-/HR-specialister anställda hos oss. De har arbetat som personalchefer, förhandlingschefer eller i HR-specialistfunktioner och har mycket lång erfarenhet och gedigen kompetens. De arbetar framförallt operativt i kortare och längre uppdrag. Exempel på roller där seniorerna är suveräna är interimistisk personalchef, mentor, förhandlare, ledare av processer som övergång av verksamhet, omställning och omorganisationer.

Mer information

Nyhetsbrevet TIAN

TIAN är Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev. Här får du kommentarer och analyser av alla utredningar, förslag, lagnyheter och intressanta AD-domar inom det arbetsrättsliga området.

Mer information

ADR, Arbetsrättens DomsRegister

ADR, Arbetsrättens DomsRegister, garanterar dig tillgång till nu gällande rättspraxis inom hela arbetsrättsområdet. AD-domarna är kommenterade av Tommy Iseskog.

Mer information