Arbetsrättens DomsRegister – ADR

Tillsammans med vår samarbetspartner Simployer erbjuder vi en dombank innehållande alla domar från Arbetsdomstolen (från och med 1974) med kommentarer.

Arbetsrättens DomsRegister – ADR, är en webbtjänst som garanterar dig tillgång till nu gällande rättspraxis inom hela arbetsrättsområdet. Samtliga AD-domar är försedda med en utförlig kommentar, skriven av arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.

I och med att Arbetsdomstolen avkunnar en ny dom, läggs både domen och kommentaren in i tjänsten. Arbetsrättens DomsRegister uppdateras kontinuerligt och är därmed alltid aktuellt. Utgivare är vår samarbetspartner Simployer.

Arbetsrättens DomsRegister ger dig:
  • Alla AD-domar fr.o.m. 1975
  • Lättförståeliga kommentarer till varje AD-dom
  • En systematisk struktur indelad efter ämnesområden
  • En uppdatering varje vecka
  • Mycket bra sökfunktioner

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit över 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning

Telefonrådgivning

Tommy Iseskog Direkt ger dig tillgång till telefonkonsultation med Tommy Iseskog rörande konkreta arbetsrättsliga frågor, rättspraxis, tolkning av lagfrågor, bedömning av tvistefrågor och “second-opinion” i arbetsrättsliga ärenden.

Boka tid
Mer tjänster