Streama TIAN-dagen

2020-12-29
Denna föreläsning har redan varit. Aktuella föreläsningar

Datum och tid (pågår flera dagar)

Streamas under en månad

Följande ingår

När du anmäler dig att se TIAN-dagen skickar vi värdefull kursdokumentation (ett kompendium) med föreläsarens bilder, schema för dagen, AD-domar samt lagnyheter och pågående utredningsarbete. Dessutom får du Tommys tre senaste böcker

  • Statligt stöd vid korttidsarbete,
  • Företagsbot - ett "straff" för juridisk person
  • LAS under utveckling - förslag om en "modernare" lag.

Denna dokumentation kommer att sändas med post när du anmält dig till TIAN-dagen.

I och med att du anmäler Dig till TIAN-dagen får Du tillgång till de nyinspelade e-föreläsningarna Förbud mot diskriminering, Anställningsavtal och Anställningsskydd som har uppdaterats till följd av att LAS-åldersreglerna i lagen om anställningsskydd ändrats från och med den 1 januari 2020. Du har alltså fri tillgång till dessa e-föreläsningar under 1 månad!

Genom att delta på TIAN-dagen får du på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten!

Var

Länken mejlas till alla anmälda deltagare vid beställning. Streamas

Pris

6 500 kr (exkl moms) Gå 5 betala för 4
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

TIAN-dagen finns nu för streaming - välj att se den när det passar dig!

Med anledning av Coronapandemin genomfördes TIAN-dagen som planerat den 27 augusti 2020 men i år digitalt, via livestreamning och länk. Det är möjligt att se inspelningen i efterhand - varmt välkommen att beställa via formuläret. Vi skickar materialet även till dig som beställer TIAN-dagen nu, så ange postadress så försändelsen kommer rätt!

Årets TIAN-dag är den 30:e i rad! I år ägnar Tommy Iseskog mycket tid åt nyheterna i LAS (nya LAS-åldersregler), de nya företagsbotsreglerna (som är viktiga för ALLA arbetsgivare) och naturligtvis det pågående arbetet med att ”modernisera” arbetsrätten. Som vanligt kommenterar han allt annat som är på gång inom arbetsrätten och de viktigaste AD-domarna (t.ex. hur man räknar dagar på ett år, uppsägning och avskedande samt uppsägning efter fullgjort rehabiliteringsansvar).

I och med att vi får Din anmälan får Du också direkt tillgång till de nyinspelningar av tre av Tommy Iseskogs e-föreläsningar som publicerades inför årsskiftet 19/20. Dessa e-föreläsningar handlar om anställningsavtal, uppsägning och förbud mot diskriminering. Du har tillgång till e-utbildningarna i en månad.

Under TIAN-dagen leder Tommy deltagarna igenom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång – utredningar, förslag, riksdagsbeslut samt intressanta AD-domar.

Program

Program förmiddag

08.30–09.30

Digital ankomst och ”välkomsthälsning”

09.30–10.50

·    Nya LAS-åldersregler

·    Riktåldern för pension

·    Lägstaåldern för uttag av pension

·    Uppsägning av anställning vid uppnådd LAS-ålder

·    Nya regler om företagsbot (särskilt med inriktning mot arbetsmiljö)

10.50–11.10

Paus

11.10–12.30

·    Nya regler om korttidsarbete

·    Nya regler för utstationering av arbetstagare

·    Coronarelaterade och tillfälliga regleringar inom arbetsrätten

·    Nya tillfälliga regler om skattefrihet för vissa förmåner

·    Regionala skyddsombud

·    Inledning LAS-utredningens förslag

12.30–13.30

Paus

Program eftermiddag

13.30–14.50

·    LAS-utredningens förslag om nya turordningsregler

·    LAS-utredningens förslag om kompetensutvecklingsansvar för arbetsgivare

·    LAS-utredningens förslag om uppsägningstvister

·    LAS-utredningens förslag om förstärkt anställningsskydd för tidsbegränsat anställda

·    Tommy Iseskogs förslag till nya LAS-regler

·    Förslag om ändring i sjukpenningreglerna (rehabiliteringskedjan)

·    Diskussion om lägstalöner inom EU

·    Förslag om implementering av EU:s arbetsvillkorsdirektiv

·    Förslag om implementering av EU:s visselblåsardirektiv

·    Övrigt pågående lagstiftningsarbete

14.50–15.10

Paus

15.10–16.30

Intressanta AD-domar

·    Formkrav för kollektivavtal

·    Avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar

·    Kvalifikationstid för konvertering

·    Direkt diskriminering

·    Indirekt diskriminering

·    Diskriminering p.g.a. bristande tillgänglighet

·    Begreppet arbetstid vid tillämpning av EU:s arbetstidsdirektiv

·    Tillitsfullmakt för arbetsgivarföreträdare i arbetslivet

·    Provocerad uppsägning

Datum och tid (pågår flera dagar)

Streamas under en månad

Följande ingår

När du anmäler dig att se TIAN-dagen skickar vi värdefull kursdokumentation (ett kompendium) med föreläsarens bilder, schema för dagen, AD-domar samt lagnyheter och pågående utredningsarbete. Dessutom får du Tommys tre senaste böcker

  • Statligt stöd vid korttidsarbete,
  • Företagsbot - ett "straff" för juridisk person
  • LAS under utveckling - förslag om en "modernare" lag.

Denna dokumentation kommer att sändas med post när du anmält dig till TIAN-dagen.

I och med att du anmäler Dig till TIAN-dagen får Du tillgång till de nyinspelade e-föreläsningarna Förbud mot diskriminering, Anställningsavtal och Anställningsskydd som har uppdaterats till följd av att LAS-åldersreglerna i lagen om anställningsskydd ändrats från och med den 1 januari 2020. Du har alltså fri tillgång till dessa e-föreläsningar under 1 månad!

Genom att delta på TIAN-dagen får du på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten!

Var

Länken mejlas till alla anmälda deltagare vid beställning. Streamas

Pris

6 500 kr (exkl moms) Gå 5 betala för 4
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Så tyckte tidigare deltagare

”Genom TIAN-dagen fick jag på ett strukturerat sätt en uppdatering på vad som är på gång inom arbetsrätten. Tommy lyfter fram viktiga frågeställningar och reflektioner att ta med sig till verksamheten. TIAN-dagen är även ett väldigt bra tillfälle att få möjlighet att träffa andra som är verksamma inom HR”

Sofia Svensson

HR generalist at Yara Marine Technologies

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster