TIAN-dagen med Tommy Iseskog

2019-08-29

Datum och tid

Date 2019-08-29 09:30 — 16:30

Var

Crosshair CLARION HOTELL SIGN, Östra Järnvägsgatan STOCKHOLM

Pris

Tag 6 290 kr ex. moms, anmäl 5 betala för 4
Boka din plats!

Välkommen till TIAN-dagen 2019!

Under TIAN-dagen leder Tommy Iseskog deltagarna igenom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång – utredningar, förslag, riksdagsbeslut samt intressanta AD-domar. På årets TIAN-dag kommenterar Tommy de olika lagstiftningsåtgärder som följer av den s.k. januariöverenskommelsen. På grund av (eller tack vare) att överenskommelsen omfattar fyra politiska partier har vi ovanligt många olika förslag om förändringar av arbetsrätten. I sak handlar detta om tänkt förändring av turordningsreglerna, tydligare arbetsgivaransvar för kompetensutveckling, minskade kostnader för arbetsgivare vid uppsägning av personliga skäl, den s.k. familjeveckan och utvecklingstid (utvecklingsledighet). Tommy Iseskog kommenterar också ett stort antal intressanta domar från Arbetsdomstolen som bland annat handlar om avskedande vid arbetsvägran, omplaceringsskyldighet före uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägning av arbetstagare som har attitydproblem, diskriminering i olika situationer med mera. Du får en värdefull kursdokumentation med föreläsarens bilder, AD-domar tillsammans med Tommy Iseskogs kommentarer samt lagnyheter och pågående utredningsarbete. Genom att delta på TIAN-dagen får du på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten! Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor inom HR-branschen och få möjlighet att nätverka.

Moderator under dagen är Milla Jonsson, konsult inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet och en mycket uppskattad kursledare. 


Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom såväl små som större verksamheter. Exempelvis HR, chefer, fackliga företrädare, jurister med flera.

Program

08.30-09.30

Registrering med kaffe och smörgås

09.30-10.45

Nya regler

• Nya regler i lagen om anställningsskydd rörande LAS-åldern och uppsägning av arbetstagare som uppnått LAS-åldern

• Nya regler i medbestämmandelagen om strejkrätten

• Nya regler beträffande arbetsgivaravgifter för unga

• Nya regler beträffande särskild löneskatt för äldre

10.45-11.15

Kaffepaus

Dags att fylla på med lite energi.

11.15-12.30

Lagförslag

• Regeringsförslag om nya regler för pensionsåldersgränser – sk riktålder för pension

• Lagrådsremiss om nya regler för företagsbot

• Utredningsförslag om nya regler för s.k. korttidsarbete (reducerad arbetstid och delvis reducerad lön)

• Utredning om turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd

• Utredning om kostnaderna för arbetsgivare vid uppsägningstvister

• Utredning om arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar

• Utredningsförslag om förhållandet mellan turordning och omplacering

• Utredningsförslag om nya regler vid intermittent anställning

• Utredningsförslag om utvecklingstid (utvecklingsledighet)

12.20-13.30

Frågestund med moderator Milla Jonsson

12.30-13.30

Lunch

Sittande lunch

13.30-14.45

Lagförslag

• Förslag om en ny, modernare föräldraförsäkring

• Förslag om nya regler för registerkontroll med vissa undantag

• Förslag om s.k. familjevecka (föräldrapenning för förälder till barn mellan 4 och 16 år, när barnen inte är i skolan)

• Förslag om skärpning av sanktionerna mot arbetsgivare som inte bedriver ett systematiskt likabehandlingsarbete

14.45-15.15

Fikapaus

Mingla och njut av gott kaffe och godsaker

15.15-16.30

Intressanta AD-domar

Domar från Arbetsdomstolen om bl.a. indirekt diskriminering, omplacering före uppsägning p.g.a. arbetsbrist, uppsägning eller avskedande vid arbetsvägran och behörighet för chefer att ge löften om förmåner

16.15-16.30

Frågestund med moderator Milla Jonsson

16.30

Avslut

Tack för idag!

Följande ingår

Seminariedokumentation i form av PowerPoint-bilder och rättsfall

Iseskogs e-utbildningar, 21 stycken, under en vecka efter TIAN-dagen

Tommys två senaste böcker – Sjuklönelagen (utkom augusti 2018) och Arbetsrätt och personalpolitik (utkommer augusti 2019)

Välkomstfrukost, för- och eftermiddagsfika och (sittande) lunch

Datum och tid

Date 2019-08-29 09:30 — 16:30

Var

Crosshair CLARION HOTELL SIGN, Östra Järnvägsgatan STOCKHOLM

Pris

Tag 6 290 kr ex. moms, anmäl 5 betala för 4
Boka din plats!

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Webtv

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov
Bookstore

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 260 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln
Presentation

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster