TIAN-dagen med Tommy Iseskog – Sista anmälningsdag har passerat!

2019-08-29
Denna föreläsning har redan varit. Aktuella föreläsningar

Datum och tid

2019-08-29 09:30 — 16:30

Följande ingår

Seminariedokumentation i form av PowerPoint-bilder och rättsfall

Iseskogs e-utbildningar, 21 stycken, under tre veckor efter TIAN-dagen

Tommys två senaste böcker – Sjuklönelagen (utkom augusti 2018) och Arbetsrätt och personalpolitik (utkommer augusti 2019)

Välkomstfrukost, för- och eftermiddagsfika och (sittande) lunch

Var

CLARION HOTELL SIGN, Östra Järnvägsgatan STOCKHOLM

Pris

Sista anmälningsdag har passerat!
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Välkommen till TIAN-dagen 2019!

Under TIAN-dagen leder Tommy Iseskog deltagarna igenom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång – utredningar, förslag, riksdagsbeslut samt intressanta AD-domar. På årets TIAN-dag kommenterar Tommy de olika lagstiftningsåtgärder som följer av den s.k. januariöverenskommelsen. På grund av (eller tack vare) att överenskommelsen omfattar fyra politiska partier har vi ovanligt många olika förslag om förändringar av arbetsrätten. I sak handlar detta om tänkt förändring av turordningsreglerna, tydligare arbetsgivaransvar för kompetensutveckling, minskade kostnader för arbetsgivare vid uppsägning av personliga skäl, den s.k. familjeveckan och utvecklingstid (utvecklingsledighet). Tommy Iseskog kommenterar också ett stort antal intressanta domar från Arbetsdomstolen som bland annat handlar om avskedande vid arbetsvägran, omplaceringsskyldighet före uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägning av arbetstagare som har attitydproblem, diskriminering i olika situationer med mera. Du får en värdefull kursdokumentation med föreläsarens bilder, AD-domar tillsammans med Tommy Iseskogs kommentarer samt lagnyheter och pågående utredningsarbete. Genom att delta på TIAN-dagen får du på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten! Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor inom HR-branschen och få möjlighet att nätverka.

Moderator under dagen är Milla Jonsson, konsult inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet och en mycket uppskattad kursledare. 


Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom såväl små som större verksamheter. Exempelvis HR, chefer, fackliga företrädare, jurister med flera.

Program

08.30-09.30

Registrering med kaffe och smörgås

09.30-10.45

Nya regler

• Nya regler i lagen om anställningsskydd rörande LAS-åldern och uppsägning av arbetstagare som uppnått LAS-åldern

• Nya regler om riktålder för pension och lägstaåldern för uttag av pension

Nya regler för tidsbegränsade anställningar

Nya regler i medbestämmandelagen om strejkrätten

10.45-11.15

Fikapaus

11.15-12.30

forts. Nya regler

Nya regler beträffande arbetsgivaravgifter för unga

Nya regler beträffande särskild löneskatt för äldre

Nya regler för nystartsjobb

Pågående lagstiftningsarbete

• Lagrådsremiss om nya regler för företagsbot

Utredningsförslag om nya regler för s.k. korttidsarbete (reducerad arbetstid och delvis reducerad lön)

Utredning om turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd

Utredning om kostnaderna för arbetsgivare vid uppsägningstvister

Utredning om arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar

Utredning om anställningsskydd för tidsbegränsat anställda

Frågestund med moderator Milla Jonsson

12.30-13.30

Lunch

Sittande lunch

13.30-14.45

forts. Pågående lagstiftningsarbete

Utredningsförslag om utvecklingstid (utvecklingsledighet)

Förslag om nya regler för registerkontroll med vissa undantag

Förslag om s.k. familjevecka (föräldrapenning för förälder till barn mellan 4 och 16 år, när barnen inte är i skolan)

Förslag om ändrade utstationeringsregler

Förslag om etableringsjobb

Pågående utredningsarbete

Intressanta och viktiga domar från Arbetsdomstolen

Domar från Arbetsdomstolen om bl.a. indirekt diskriminering, omplacering före uppsägning p.g.a. arbetsbrist, uppsägning eller avskedande vid arbetsvägran och behörighet för chefer att ge löften om förmåner

14.45-15.15

Fikapaus

15.15-16.30

forts. Intressanta AD-domar

Frågestund med moderator Milla Jonsson

16.30

Avslut

Tack för idag!

Datum och tid

2019-08-29 09:30 — 16:30

Följande ingår

Seminariedokumentation i form av PowerPoint-bilder och rättsfall

Iseskogs e-utbildningar, 21 stycken, under tre veckor efter TIAN-dagen

Tommys två senaste böcker – Sjuklönelagen (utkom augusti 2018) och Arbetsrätt och personalpolitik (utkommer augusti 2019)

Välkomstfrukost, för- och eftermiddagsfika och (sittande) lunch

Var

CLARION HOTELL SIGN, Östra Järnvägsgatan STOCKHOLM

Pris

Sista anmälningsdag har passerat!
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster