TIANDAGEN 2020 30-ÅRSJUBILEUM!

2020-08-27

Datum och tid

Date 2020-08-27 09:30 — 16:30

Var

Crosshair Folkets Hus, Norra Bantorget, Stockholm Stockholm

Pris

Tag 6 500 kr (exkl moms) Gå 5 betala för 4
Boka din plats!

Påbörja TIAN-dagen redan nu! Direkt när vi får din anmälan får du tillgång till tre nyinspelade e-föreläsningar med Tommy Iseskog.

Under TIAN-dagen leder Tommy Iseskog deltagarna igenom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång – utredningar, förslag, riksdagsbeslut samt intressanta AD-domar. På TIAN-dagen kommenterar Tommy främst följande.

·      Förslag om ”modernisering” av arbetsrätten. Dessa tänkta lagändringar rör turordningsreglerna, arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar, arbetsgivares kostnader vid uppsägning och anställningsskyddet för tidsbegränsat anställda (förslaget presenteras i slutat av maj 2020).

·      Förslag om utvecklingstid – en ny ledighet för kompetensutveckling (tänkt att gälla fr.o.m. oktober 2020).

·      Arbetet med den s.k. familjeveckan i föräldraförsäkringen.

·      Nya regler om utstationering, som bl.a. handlar om viktiga förändringar av den s.k. Lavallagstiftningen.

·      Utredning om skärpning av diskrimineringslagen beträffande kraven på aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. I praktiken handlar skärpning om tillsyn och sanktioner.

·      Reformeringen av Arbetsförmedlingen med förändringar för arbetsgivare och arbetstagare.

·      Arbetsmiljöverkets arbete med en helt ny regelstruktur – ett arbete som kommer att påverka arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Tommy Iseskog kommenterar också ett stort antal intressanta domar från Arbetsdomstolen som bland annat handlar om avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar, formkrav för kollektivavtal, uppsägning av personliga skäl och skydd mot diskriminering.

Följande ingår

Börja ta del av nyheterna redan nu! I och med att du anmäler Dig till TIAN-dagen får Du tillgång till de nyinspelade e-föreläsningarna Förbud mot diskriminering, Anställningsavtal och Anställningsskydd som har uppdaterats till följd av att LAS-åldersreglerna i lagen om anställningsskydd ändrats från och med den 1 januari 2020. Du har alltså fri tillgång till dessa e-föreläsningar från och med den dag då vi mottagit Din anmälan och till och med september månad 2020.

Efter TIAN-dagen får Du värdefull kursdokumentation med föreläsarens bilder, AD-domar samt lagnyheter och pågående utredningsarbete. Genom att delta på TIAN-dagen får du på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten! Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor inom HR-branschen och få möjlighet att ”nätverka”.

Datum och tid

Date 2020-08-27 09:30 — 16:30

Var

Crosshair Folkets Hus, Norra Bantorget, Stockholm Stockholm

Pris

Tag 6 500 kr (exkl moms) Gå 5 betala för 4
Boka din plats!

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Webtv

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov
Bookstore

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 260 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln
Presentation

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster