TIANDAGEN 2020 30-ÅRSJUBILEUM!

2020-08-27

Datum och tid

Date 2020-08-27 09:30 — 16:30

Var

Crosshair Folkets Hus, Norra Bantorget, Stockholm Stockholm

Pris

Tag 6 500 kr (exkl moms) Gå 5 betala för 4
Boka din plats!

Påbörja TIAN-dagen redan nu! Direkt när vi får din anmälan får du tillgång till tre nyinspelade e-föreläsningar med Tommy Iseskog.

Med anledning av Corona-utbrottet vill vi betona att Tiandagen kommer att genomföras som planerat den 27 augusti 2020. Om vi vid den tidpunkten befinner oss i den osannolika situationen att en fysisk föreläsning på plats i Folkets Hus, Stockholm inte skulle vara möjlig/tillåten, kommer Tiandagen att sändas från en TV-studio till alla anmäldas datorer. I ett sådant nödläge är måhända den aktuella informationen och den arbetsrättsliga avstämningen särskilt motiverad. 

Årets TIAN-dag blir den 30:e i rad! Detta kommer vi naturligtvis att uppmärksamma med en och annan överraskning under dagen.

Vi har också bestämt oss för att återvända till Folkets Hus, där merparten av tidigare TIAN-dagar har avhållits.

I år kommer Tommy Iseskog att ägna mycket tid åt nyheterna i LAS (nya LAS-åldersregler), de nya företagsbotsreglerna (som är viktiga för ALLA arbetsgivare) och naturligtvis det pågående arbetet med att ”modernisera” arbetsrätten. Som vanligt kommer han att kommentera allt annat som är på gång inom arbetsrätten och de viktigaste AD-domarna (t.ex. hur man räknar dagar på ett år, uppsägning och avskedande samt uppsägning efter fullgjort rehabiliteringsansvar).

I och med att vi får Din anmälan får Du också direkt tillgång till de nyinspelningar av tre av Tommy Iseskogs e-föreläsningar som publicerades inför årsskiftet 19/20. Dessa e-föreläsningar handlar om anställningsavtal, uppsägning och förbud mot diskriminering. Du har tillgång till e-utbildningarna t.o.m. september 2020.

Under TIAN-dagen leder Tommy deltagarna igenom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång – utredningar, förslag, riksdagsbeslut samt intressanta AD-domar.

Nedan följer huvuddragen i (det preliminära) programmet för TIAN-dagen.

·      De nya LAS-åldersreglerna i praktisk tillämpning.

·      De nya företagsbotsreglerna som berör alla arbetsgivare vid t.ex. arbetsmiljöbrott.

·      Förslag om ”modernisering” av arbetsrätten. Dessa tänkta lagändringar rör turordningsreglerna, arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar, arbetsgivares kostnader vid uppsägning och anställningsskyddet för tidsbegränsat anställda (förslaget presenteras i slutat av maj 2020).

·      Förslag om utvecklingstid – en ny ledighet för kompetensutveckling (tänkt att gälla fr.o.m. oktober 2020).

·      Arbetet med den s.k. familjeveckan i föräldraförsäkringen.

·      Nya regler om utstationering, som bl.a. handlar om viktiga förändringar av den s.k. Lavallagstiftningen.

·      Utredning om skärpning av diskrimineringslagen beträffande kraven på aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. I praktiken handlar skärpning om tillsyn och sanktioner.

·      Reformeringen av Arbetsförmedlingen med förändringar för arbetsgivare och arbetstagare.

·      Arbetsmiljöverkets arbete med en helt ny regelstruktur – ett arbete som kommer att påverka arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Tommy Iseskog kommenterar också ett stort antal intressanta domar från Arbetsdomstolen som bland annat handlar om avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar, uppsägning av personliga skäl, uppsägning efter fullgjort rehabiliteringsansvar, beräkning av kvalifikationstid vid konvertering av tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning, formkrav för kollektivavtal och skydd mot diskriminering.

Följande ingår

Börja ta del av nyheterna redan nu! I och med att du anmäler Dig till TIAN-dagen får Du tillgång till de nyinspelade e-föreläsningarna Förbud mot diskriminering, Anställningsavtal och Anställningsskydd som har uppdaterats till följd av att LAS-åldersreglerna i lagen om anställningsskydd ändrats från och med den 1 januari 2020. Du har alltså fri tillgång till dessa e-föreläsningar från och med den dag då vi mottagit Din anmälan och till och med september månad 2020.

Efter TIAN-dagen får Du värdefull kursdokumentation med föreläsarens bilder, AD-domar samt lagnyheter och pågående utredningsarbete. Genom att delta på TIAN-dagen får du på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten! Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor inom HR-branschen och få möjlighet att ”nätverka”.

Datum och tid

Date 2020-08-27 09:30 — 16:30

Var

Crosshair Folkets Hus, Norra Bantorget, Stockholm Stockholm

Pris

Tag 6 500 kr (exkl moms) Gå 5 betala för 4
Boka din plats!

Så tyckte tidigare deltagare

”Genom TIAN-dagen fick jag på ett strukturerat sätt en uppdatering på vad som är på gång inom arbetsrätten. Tommy lyfter fram viktiga frågeställningar och reflektioner att ta med sig till verksamheten. TIAN-dagen är även ett väldigt bra tillfälle att få möjlighet att träffa andra som är verksamma inom HR”

Sofia Svensson

HR generalist at Yara Marine Technologies

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Webtv

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov
Bookstore

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 275 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln
Presentation

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster