Avskedande - med Tommy Iseskog

2023-06-12
Denna föreläsning har redan varit. Aktuella föreläsningar

Datum och tid (pågår flera dagar)

- Avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar – 12 juni

Följande ingår

Seminariet är tre timmar med avbrott för paus

Powerpointkopior

Tommy Iseskogs bok

  • "Uppsägning av personliga skäl" 2020, 9u

Var

Zoom Digitalt

Pris

3950 kr (ex moms)
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar

Tommy går igenom avskedande på djupet med många praktiska exempel och AD-domar. Han beskriver regelverken i relation till verkligheten. Du får hjälp att omsätta juridiken så att du enklare förstår den och kan tillämpa kunskaperna i ditt arbete.


Avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar

Seminariet genomförs den 12 juni 2023 (kl 09.00 – 12.00). På seminariet avhandlas främst

-      arbetstagares olika åtaganden i ett anställningsavtal,

-      skillnaden mellan uppsägningsgrunder och avskedandegrunder,

-      skillnaden mellan sakliga skäl för uppsägning och laglig grund för avskedande,

-      förtroendemissbruk och andra förtroendeförbrukande handlingar kan motivera avskedande,

-      de särskilt komplicerade avskedandesituationerna – anknytning till anställningen, brott mot vandelsåtagande och illojaliteter,

-      arbetsgivarens bevisbörda vid påstådd avskedandegrund,

-      bevisbördan för eventuella påståenden om passivt accepterande av misskötsamhet,

-      skadekriteriet (förlorat förtroende) i avskedandesituationer,

-      tvåmånadersregeln och

-      avskedande vid misskötsamhet som beror på sjukdom.
Datum och tid (pågår flera dagar)

- Avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar – 12 juni

Följande ingår

Seminariet är tre timmar med avbrott för paus

Powerpointkopior

Tommy Iseskogs bok

  • "Uppsägning av personliga skäl" 2020, 9u

Var

Zoom Digitalt

Pris

3950 kr (ex moms)
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Rekommenderad litteratur


Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster