Digitala seminarier - tre ämnen - med Tommy Iseskog

- Personalsäkerhet och arbetsrätt – 4 april
- Arbetsmiljöansvar i dagens arbetsliv – 5 maj
- Avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar – 12 juni

Datum och tid (pågår flera dagar)

- Personalsäkerhet och arbetsrätt – 4 april
- Arbetsmiljöansvar i dagens arbetsliv – 5 maj
- Avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar – 12 juni

Följande ingår

Seminarierna är tre timmar med avbrott för paus

Powerpointkopior

En bok av Tommy Iseskog, för varje föreläsningstillfälle som avhandlar seminarieämnet

  • "Säkerhetsskyddslagen och personalsäkerhet ur ett arbetsrättsligt perspektiv", utkommer mars 2023
  • "Arbetsmiljöansvar", 2020, 13 u
  • "Uppsägning av personliga skäl" 2020, 9u

Var

Zoom Digitalt

Pris

10 000 kr ex moms för hela seminarieserien (3950 kr för 1 seminarium, 7 000 kr för 2 seminarier)
Boka din plats!

Personalsäkerhet och arbetsrätt, Arbetsmiljöansvar i dagens arbetsliv och Avskedande vi förtroendeförbrukande handlingar Välj det/de som intresserar dig!

Ny digital seminarieserie under våren med tre högaktuella och intressanta ämnen! Tommy går igenom varje ämne på djupet med många praktiska exempel och AD-domar. Han beskriver regelverken i relation till verkligheten. Du får hjälp att omsätta juridiken så att du enklare förstår den och kan tillämpa kunskaperna i ditt arbete.


Personalsäkerhet och arbetsrätt

Seminariet genomförs den 4 april 2023 (kl 09.00 – 12.00). På seminariet avhandlas främst

-      begreppen säkerhetsskydd, säkerhetskänslig verksamhet och personalsäkerhet,

-      skyldigheten att genomföra säkerhetsanalys,

-      skyldigheten att säkerhetsskyddsklassificera information,

-      skyldigheten att säkerhetsklassa tjänster/befattningar,

-      skyldigheten att genomföra säkerhetsprövning,

-      det praktiska genomförandet av säkerhetsprövning,

-      registerkontroll som en del av säkerhetsprövning,

-      utbildning i säkerhetsskyddsfrågor,

-      säkerhetsprövningens arbetsrättsliga betydelse och

- att avsluta en anställning efter säkerhetsprövning


Arbetsmiljöansvar i dagens arbetsliv

Seminariet genomförs den 5 maj 2023 (kl 09.00 – 12.00). På seminariet avhandlas främst

-      begreppen arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar,

-      innebörden av arbetsmiljölagens allmänt hållna krav ”vidta alla åtgärder som behövs” i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall,

-      konkretisering av arbetsgivarens ”arbetsmiljöarbetsuppgifter”,

-      innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS),

-      innebörden av arbetsgivarens skyldighet att ”utöva tillsyn”,

-      innebörden av kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),

-      arbetsgivarens rehabiliteringsansvar från arbetsmiljösynpunkt,

-      arbetstagarens skyldighet att samverka och följa verksamhetens arbetsmiljöregler,

-      delegering av arbetsuppgifter (i praktiken) med åtföljande ansvar och

-      det personliga straffansvaret och verksamhetens företagsbotsansvar.


Avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar

Seminariet genomförs den 12 juni 2023 (kl 09.00 – 12.00). På seminariet avhandlas främst

-      arbetstagares olika åtaganden i ett anställningsavtal,

-      skillnaden mellan uppsägningsgrunder och avskedandegrunder,

-      skillnaden mellan sakliga skäl för uppsägning och laglig grund för avskedande,

-      förtroendemissbruk och andra förtroendeförbrukande handlingar kan motivera avskedande,

-      de särskilt komplicerade avskedandesituationerna – anknytning till anställningen, brott mot vandelsåtagande och illojaliteter,

-      arbetsgivarens bevisbörda vid påstådd avskedandegrund,

-      bevisbördan för eventuella påståenden om passivt accepterande av misskötsamhet,

-      skadekriteriet (förlorat förtroende) i avskedandesituationer,

-      tvåmånadersregeln och

-      avskedande vid misskötsamhet som beror på sjukdom.


Gemensamma villkor

Seminarierna genomförs alltså digitalt via Zoom. Som deltagare får Du powepointkopior och en bok som avhandlar seminarieämnet.

Seminariedeltagandet kostar 3.950 kr (ex moms). Om flera deltagare anmäls, kan vi lämna offert. Vid anmälan till flera seminarier vid ett och samma tillfälle gäller dessutom följande

-      vid anmälan till två seminarier är den sammanlagda kostnaden 7.000 kr (ex moms)

-      vid anmälan till tre seminarier är den sammanlagda kostnaden 10.000 kr (ex moms)

Datum och tid (pågår flera dagar)

- Personalsäkerhet och arbetsrätt – 4 april
- Arbetsmiljöansvar i dagens arbetsliv – 5 maj
- Avskedande vid förtroendeförbrukande handlingar – 12 juni

Följande ingår

Seminarierna är tre timmar med avbrott för paus

Powerpointkopior

En bok av Tommy Iseskog, för varje föreläsningstillfälle som avhandlar seminarieämnet

  • "Säkerhetsskyddslagen och personalsäkerhet ur ett arbetsrättsligt perspektiv", utkommer mars 2023
  • "Arbetsmiljöansvar", 2020, 13 u
  • "Uppsägning av personliga skäl" 2020, 9u

Var

Zoom Digitalt

Pris

10 000 kr ex moms för hela seminarieserien (3950 kr för 1 seminarium, 7 000 kr för 2 seminarier)
Boka din plats!

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster