Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

2019-11-12
Denna föreläsning har redan varit. Arrow left Aktuella föreläsningar

Datum och tid

Date 2019-11-12 09:00 — 16:00

Var

Crosshair Kapitel 8, Västra trädgårdsgatan 15, Stockholm Stockholm

Pris

Tag 8 990 kronor (exkl. moms)
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Arbetsgivarens Rehabiliteringsansvar

Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga har arbetsgivaren ett så kallat rehabiliteringsansvar.

Tommy Iseskog behandlar lagstiftningens krav på såväl organisation som genomförande av rehabilitering. Viktiga frågor som avhandlas på seminariet rör lagstiftningens krav på åtgärder, arbetstagarens förstärkta anställningsskydd och när en anställning kan avslutas efter fullgjort rehabiliteringsansvar. På seminariet behandlas också de nya krav som ställs på arbetsgivare (och som gäller fr.o.m. den 1 juli 2018) att upprätta en s.k. rehabiliteringsplan för återgång i arbete.

Föreläsningar arrangeras av vår samarbetspartner Advantum Kompetens.


Målgrupp

Seminariet vänder sig till chefer, HR och facklig företrädare.

Program

 • Arbetsgivarens skyldighet att organisera rehabilitering ”på ett lämpligt sätt” i praktiken
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsarbetsuppgifter i ett enskilt fall
 • klargöra individens behov av rehabilitering
 • arbetsgivarens skyldighet att upprätta plan för återgång i arbetet (rehabiliteringsplan)
 • vidta relevanta rehabiliteringsåtgärder
 • Rehabiliteringsansvarets krav på arbetsanpassning – vad innebär detta i praktiken beträffande tekniska hjälpmedel, förändrat arbetsinnehåll eller förändrad arbetsorganisation?
 • Arbetsgivarens roll i den medicinska rehabiliteringen
 • Rehabiliteringskedjans olika steg
 • Juridiska gränser för arbetsgivarens arbetsanpassningsansvar
 • Juridiska gränser för övriga stödjande åtgärder
 • Arbetstagarens förstärkta anställningsskydd under pågående rehabilitering
 • Grund för uppsägning efter genomförd eller avbruten rehabilitering
 • Grund för avskedande av sjuk arbetstagare
 • Förhållandet mellan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och diskrimineringslagens skydd mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning.


Datum och tid

Date 2019-11-12 09:00 — 16:00

Var

Crosshair Kapitel 8, Västra trädgårdsgatan 15, Stockholm Stockholm

Pris

Tag 8 990 kronor (exkl. moms)
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Rekommenderad litteratur


Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Webtv

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov
Bookstore

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 275 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln
Presentation

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster