Likabehandlingsdagen 2018

2018-11-06
Denna föreläsning har redan varit. Aktuella föreläsningar

Partner

Datum och tid

2018-11-06 09:00 — 16:00

Följande ingår

 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika
 • Kursdokumentation i form av Iseskogs PPT-bilder
 • Boken Likabehandling & Skydd mot Diskriminering i arbetslivet
 • E-föreläsningen Likabehandling och Lönekartläggning i två veckor


Var

F7 Möten & Konferens (lokal Ljusgården), Fleminggatan 7 Stockholm

Pris

6 495 kr exkl. moms
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Vi är glada att genomföra Likabehandlingsdagen tillsammans med Personal & Ledarskap

Likabehandlingsdagen 2018 kommer bl.a. att handla om avstämning vad gäller diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling, om diskrimineringslagens och om arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare ifråga om att förebygga och hantera sexuella trakasserier.

På likabehandlingsdagen refererar och kommenterar Tommy Iseskog också många intressanta domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen, som rör direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet och trakasserier/kränkningar som avser diskrimineringsfaktor eller utgör sexuella trakasserier.

Några viktiga punkter ur programmet:

·      Sexuella trakasserier på jobbet – vad säger arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen?

·      Hur ska, kan och bör arbetet med utredning och hantering av sexuella trakasserier bedrivas i praktiken?

·      Hur fungerar likabehandlingsarbetet enligt diskrimineringslagens nya (alltsedan 2017) krav?

·      Hur gör man i praktiken? Tips om verktyg och tillvägagångssätt i arbetet mot diskriminering och för likabehandling!

·      Vilken typ av dokumentation behöver man/måste man ha i likabehandlingsarbetet?

·      Likabehandlingsplan – är det lagenligt/lämplig att koppla likabehandlingsplanen till arbetsmiljöplan och verksamhetsplan?

·      Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i likabehandlingsarbetet – hur ska det gå till i praktiken?

·      Genomgång av relevanta domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen


Vi arrangerar LAS-dagen och Likabehandlingsdagen 2018 dagarna efter varandra, den 6 respektive 7 november, i samma lokaler och med samma kursledare, Tommy Iseskog. Om du vill gå på båda dagarna så kan vi erbjuda en paketrabatt på 1500 kr.


Målgrupp

 • HR-specialister
 • Chefer
 • Fackliga företrädare
 • Alla som är engagerade i likabehandlings- och diskrimineringsfrågor i arbetslivet

Program

08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Pass I Lagens krav på aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. Avstämning och erfarenheter – hur gör man i praktiken?

10:30 Förmiddagskaffe

11:00 Pass II Aktuella domar rörande diskriminering om bl.a.

 • Särskilt skydd vid funktionsnedsättning (AD 2017 nr 51)
 • Förbud mot viss klädsel (AD 2017 nr 65)
 • Direkt diskriminering vid övervikt (AD 2018 nr 11)
 • Krav på handhälsning (AD 2018 nr 19)
 • Krav i kollektivavtal (AD 2018 nr 42)

12:00 Lunch

13:00 Pass III Fortsättning med kommentarer, slutsatser och diskussioner utifrån aktuella domar, främst angående indirekt diskriminering.

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Pass IV Utveckling av likabehandlingsarbetet med kopplingar till arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd.

16:00 Likabehandlingsdagen 2018 avslutas.


Partner

Datum och tid

2018-11-06 09:00 — 16:00

Följande ingår

 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika
 • Kursdokumentation i form av Iseskogs PPT-bilder
 • Boken Likabehandling & Skydd mot Diskriminering i arbetslivet
 • E-föreläsningen Likabehandling och Lönekartläggning i två veckor


Var

F7 Möten & Konferens (lokal Ljusgården), Fleminggatan 7 Stockholm

Pris

6 495 kr exkl. moms
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Så tyckte tidigare deltagare

 1. "Det har varit fantastiska år när jag har haft möjlighet att delta i Tommys seminarier. Mycket lärorika, informativa och trevliga. Stort tack för alla år." Margareta Eklind Numera pensionär, Skellefteå
 2. "Iseskogs utbildningar är fantastiska. Tommy förmedlar komplexa arbetsrättsliga frågor på ett enkelt och klargörande sätt. Han lyckas dessutom göra det fängslande och roligt med humorn nära till hands." Josefine Dellmark HR-konsult, Täby kommun


Relaterade föreläsningar


Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster