LAS-dagen 2022

2022-10-07
Denna föreläsning har redan varit. Aktuella föreläsningar

Datum och tid (pågår flera dagar)

Föreläsning med Tommy Iseskog kl 09.00 - 15.00 med avbrott för lunch kl 12.00 - 13.00. Frågestund kl 15.00 och framåt

Följande ingår

Digital föreläsning via Zoom

Powerpointbilder

Frågestund efter föreläsningen (kl 15.00 och framåt)

Boken "Nya LAS-regler 2022" av Tommy Iseskog


Var

Zoom Digitalt via Zoom

Pris

6 500 kr exkl moms
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

LAS-dagen 2022

Den 1 oktober 2022 ska nya regler i lagen om anställningsskydd börja tillämpas.

Tommy Iseskog avhandlar alla de förändringar som har genomförts och nu kommer att genomföras i lagen om anställningsskydd. De nya reglerna sätts in i sitt respektive sammanhang och lagändringarnas praktiska betydelse kommenteras. 

Målgrupp

Alla som arbetar med frågor kopplade till LAS.

Program

• Begreppet saklig grund byts ut mot sakliga skäl. 

• Arbetsgivares omplaceringsskyldighet före uppsägning förändras. 

• Nya regler om anställningens upphörande vid tvist om en uppsägnings giltighet. 

• Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist får arbetsgivare göra tre undantag före turordning

• Vid sänkt sysselsättningsgrad (s.k. hyvling) gäller nya turordningsregler. 

Särskild visstidsanställning (SÄVA) ersätter allmän visstidsanställning (AVA). 

Konverteringsreglerna och reglerna om företrädesrätt för SÄVA blir annorlunda än för AVA. 

• Nya regler i uthyrningslagen om anställningsskydd för långtidsinhyrd arbetstagare

• Särskilda regler i förtroendemannalagen om anställningsskydd för vissa fackliga förtroendemän

• Nya krav på information om anställningsvillkor (gäller fr.o.m. den 29 juni 2022). 

• Nya regler om s.k. parallell anställning – bisyssla (gäller fr.o.m. den 29 juni 2022). 

• Ny regel om begäran om tillsvidareanställning eller utökad sysselsättningsgrad (gäller fr.o.m. den 29 juni 2022). 

Datum och tid (pågår flera dagar)

Föreläsning med Tommy Iseskog kl 09.00 - 15.00 med avbrott för lunch kl 12.00 - 13.00. Frågestund kl 15.00 och framåt

Följande ingår

Digital föreläsning via Zoom

Powerpointbilder

Frågestund efter föreläsningen (kl 15.00 och framåt)

Boken "Nya LAS-regler 2022" av Tommy Iseskog


Var

Zoom Digitalt via Zoom

Pris

6 500 kr exkl moms
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Så tyckte tidigare deltagare

Boken "Nya LAS-regler 2022"

Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst

BTJ-häfte nr 18, 2022

Lektör: Håkan Rosborg


…”EU:s arbetsvillkorsdirektiv som just trätt i drift är också en viktig del i förändringen. Andra svenska lagar som påverkas är Förtroendemannalagen, Uthyrningslagen och Arbetsskadeförsäkringen. Som vanligt i Tommy Iseskogs böcker får vi först en bra historisk tillbakablick med eller utan lagstiftning som resultat. I 14 kapitel får vi en djup genomgång av lagens omfattning, kollektivavtalens inverkan, anställningstid, olika tidsbegränsade anställningar, anställningsvillkor, bisyssla och konkurrerande arbete, uppsägning av personliga skäl respektive arbetsbrist, facklig förtroendeman, inhyrd arbetskraft, arbetslöshetsförsäkring och införande av lagreglerna. Talrika kopplingar till proposition, AD-mål och lagparagrafer fördjupar beskrivningen.”…


…”Tydlig innehållsförteckning och omfattande sakregister gör boken lättarbetad. Framställningen är lättförståelig. De här lagförändringarna innebär nödvändig kunskap för alla handläggare av personalfrågor och i Nya LAS-regler 2022 ges idéer om hur olika frågor kan hanteras.”…


Rekommenderad litteratur


Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster